Рада адвокатів Донецької області зареєстрована як юридична особа 08.01.2013 року (код ЄДРПОУ 38532263).

Функції, повноваження та порядок роботи Ради визначені ч.5 ст. 47 та іншими нормами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Положенням  про Раду адвокатів Донецької області (нова редакція), затвердженим рішенням Ради адвокатів України № 63 від 18 квітня 2020 року, Регламентом РАР, рішеннями конференції адвокатів Донецької області, Ради адвокатів України, З՚їзду адвокатів України.

07 жовтня 2017 року звітно – виборчою Конференцією адвокатів Донецької області було обрано головою Ради адвокатів Донецької області Керанчук Л.Л. та дообрано членами Ради регіону Коника Г.В.; Мироненко О.В.; Бутка О.О.; Голубєву О.В.; Резніченка В.О.; Курчина С.А.; Уздемира А.І.; Дюжева Д.В.

До складу Ради адвокатів Донецької області загальною чисельністю 13 осіб також входять адвокати Сарбаш О.О.; Шевченко С.А.; Романець В.А.; Черненко С.К., які були обрані членами Ради адвокатів регіону звітно – виборчою Конференцією адвокатів Донецької області 10 жовтня 2020 року.

На першому засіданні діючого складу Ради адвокатів Донецької області що відбулося 25 жовтня 2017 року, заступником голови Ради адвокатів Донецької області обрано Бутка О.О.

Рішенням Ради адвокатів Донецької області № 12 від 25.11.2020,  секретарем Ради було обрано Голубєву О.В.

10 жовтня 2020 року  проведено звітно – виборчу Конференцію адвокатів Донецької області, на якій були розглянуті та затверджені звіти голів Ради адвокатів та КДКА Донецької області, а також висновок ревізійної комісії адвокатів Донецької області та звіти представників адвокатів Донецької області у складі Ради адвокатів України та Вищій кваліфікаційно – дисциплінарній комісії адвокатури про їх роботу у звітний період. У зв՚язку із закінченням  повноважень дообрані члени Ради адвокатів Донецької області, кваліфікаційної та дисциплінарної палат Донецької обласної КДКА, ревізійної комісії адвокатури Донецької області та представник адвокатів Донецької області у складі Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури.  Затверджені штатні розписи та кошториси Ради адвокатів та КДКА Донецької області на 2021 рік.

Відповідно до покладених на РАР завдань та функцій за звітній період проведена наступна робота.

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ

Формою роботи Ради адвокатів регіону є засідання.

За звітній період 2020 – 2021 років було проведено 10 засідань Ради адвокатів Донецької області. У зв՚язку із запровадженням карантинних заходів пов՚язаних із розповсюдженням COVID -19 впроваджено дистанційну можливість прийняття участі у засіданнях Ради адвокатів регіону у режимі відеоконференції.

Всі засідання були повноважними (наявний кворум для прийняття рішень) гласними та відкритими.

Всі питання розглянуті Радою адвокатів у встановлені строки. Графік засідань Ради адвокатів, інформація щодо порядку денного кожного засідання та звіти про проведенні засідання постійно та своєчасно оприлюднюється на офіційному веб -сайті Ради адвокатів Донецької області (https://sa.dn.ua/).

СТАТИСТИКА РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА НАПРЯМКАМИ

                Категорія, напрямок розглянутих питань Загальна кількість
Питання щодо керівництва стажуванням /включення до Реєстру адвокатів керівників стажування, виключення з Реєстру, інші/ 51
Направлення на стажування 165
Організація та проходження стажування (розгляд поточних, повторних, остаточних звітів стажистів/ 495
Звільнення від проходження стажування 9
Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 151
Питання щодо помічників адвокатів (включення в ЄРАУ, видача посвідчень, тощо) 21
Інші питання доступу до професії (скасування рішення про видачу свідоцтва, тощо) 0
Разом питання пов՚язані з доступом до професії 892
Підвищення кваліфікації/ забезпечення заходів, оцінювання 10
Сплата щорічних внесків /звільнення, розстрочка, подання/ 161
Питання діяльності комітетів, комісій РАР або РАУ/НААУ 7
Планування роботи, проведення заходів /конференція, семінари, вебінари, круглі столи, тощо/ 17
Про нагородження та відзнаки 120
Заміна свідоцтва, видача дублікатів 13
Питання кошторису, витрат, тощо 31
Розгляд інших звернень та питань 21
Разом: 1272

 

Всі прийняті рішення відповідають вимогам чинного законодавства та інтересам адвокатури. Жодне рішення оскаржено не було.

 

ІНФОРМАЦІЙНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ

 

Офіційний веб -сайт Ради адвокатів Донецької області – https://sa.dn.ua/

На сайті розміщена та регулярно оновлюється аналітична, статистична інформація про діяльність ради адвокатів регіону, звітність. Сайт містить тематичні розділи за окремими напрямками діяльності Ради, де розміщена відповідна нормативна база, зразки та форми документів, методична інформація для адвокатів по створенню профайлу адвоката та внесення відповідних відомостей до ЄРАУ, матеріали семінарів та тренінгів, вебінарів, інша актуальна інформація.

Адвокати області завчасно поінформовані про всі заходи, що проводяться радою адвокатів регіону.

 

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ

         Конференція адвокатів регіону є вищим органом адвокатського самоврядування у відповідному регіоні.

Відповідно до змісту ч.2 ст. 47, п.п. 2,3 ч.4 ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на раду адвокатів регіону покладено обов՚язок скликати конференцію адвокатів регіону не рідше одного разу на рік, формувати порядок денний конференції та забезпечення її проведення, забезпечити виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснення контролю за їх виконанням.

На виконання приписів Закону, а також Рішення РАУ № 76 від 10.09.2021 «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно – виборчої конференції адвокатів Донецької області, Регламенту звітно – виборчої конференції адвокатів Донецької області та встановлення квоти представництва» 09 жовтня 2021 року Радою адвокатів Донецької області скликається та проводиться звітно – виборча Конференція адвокатів Донецької області.

На Конференцію виносяться наступні питання порядку денного:

 • Розгляд та затвердження звітів Ради адвокатів Донецької області, Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області, представників адвокатів Донецької області в РАУ та ВКДКА з 12 вересня 2020 року по 09 жовтня 2021 року;
 • Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Донецької області за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Ради адвокатів Донецької області та Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області з 12 вересня 2020 року по 09 жовтня 2021 року;
 • Затвердження кошторисів та штатних розписів Ради адвокатів Донецької області та Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області на 2022 рік;
 • Обрання 1 члена ревізійної комісії адвокатури Донецької області.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ

         Підвищення професійного рівня є важливим професійним обов՚язком кожного адвоката та одним з головних напрямків роботи Ради адвокатів регіону, відповідно до п.4 ч.1 ст. 21, п.2 ч.1 ст. 44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рада адвокатів України зобов՚язує регіональні ради адвокатів проводити на рік не менше одного заходу з підвищення кваліфікації тривалістю не менше п՚яти годин.

Радою адвокатів Донецької області, а також за сприянням ради адвокатів регіону у період часу з 12 вересня 2020 року по 09 жовтня 2021 року, з врахуванням запроваджених карантинних заходів щодо заборони проведення масових заходів, було проведено 10 заходи з підвищення кваліфікації адвокатів загальною кількістю 28 залікових балів /академічних годин, в яких прийняли участь 1422 адвокати.

Дані заходи з підвищення кваліфікації адвокатів складалися з трьох семінарів офлайн у містах  Маріуполі та Святогірську, та семи вебінарів проведених онлайн з використанням мережі інтернет.

При цьому 3 проведені заходи тривалістю по 2 години кожний, у тому числі вебінар онлайн проведений 02.04.21 та дводенний навчальний семінар у м.  Святогірську 10 -11 липня 2021 року та у м Маріуполі 14.08.2021, були з Правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності адвокатів, за наслідками участі у яких адвокати мали змогу підвисити кваліфікацію у відповідному році на необхідну кількість балів.

Фінансування цих заходів передбачалося кошторисом Ради адвокатів Донецької області на 2021 рік у сумі 500 000 грн. Фактичні витрати Ради за цим напрямом діяльності склали – 196 340, 00 грн.

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ

Дата, місто проведення Формат, теми заходу Кількість залікових балів Кількість учасників Організатор заходу, фінансування, сприяння
1 03.10.2020

Маріуполь

Семінар офлайн:

«Способи розірвання шлюбу та стягнення аліментів»

 

2

 

53

Рада адвокатів Донецької області

/750,00 грн./

2 04.12.2020

 

Вебінар онлайн:

«Дії захисника після затримання особи».

 

 

2

 

 

298

 

Рада адвокатів Донецької області ,

/7000,00 грн./

3 05.02.2021

 

Вебінар онлайн:

«Участь адвоката під час примусового виконання судових рішень».

 

 

2

 

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

Рада адвокатів Донецької області

/5000,00 грн./

 

 

 

4 02.04.2021

 

Вебінар онлайн:

З правил адвокатської етики та стандартів професійної діяльності адвокатів на тему « Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження»

 

2

 

 

207

Рада адвокатів Донецької області.

/0,00 грн./

5 13.04.2021 Вебінар онлайн:

«Встановлення юридичних фактів на тимчасово окупованих територіях ООС/Крим

1 95 Рада адвокатів Донецької області.

/0,00 грн./

6 23.04.2021 Вебінар онлайн:

«Спори щодо заставного майна: особливості та практика ВС»

2 147 Рада адвокатів Донецької області.

/5000,00 грн./

7 13.05.2021 Вебінар онлайн:

«Актуальна судова практика у земельних справах»

2 183 Рада адвокатів Донецької області ,

/7000,00 грн./

8 04.06.2021 Вебінар онлайн:

«Спори щодо стягнення збитків: особливості та практика ВС»

2 137 Рада адвокатів Донецької області.

/5000,00 грн./

9 10-11.07.2021

Святогірськ

Дводенний семінар офлайн:

«Докази у кримінальному провадженні»;

«Взаємодія органів адвокатського самоврядування та адвокатів».

 

 

7

 

2

87 Рада адвокатів Донецької області.

/138 870,00 грн./

10 14.08.2021

Маріуполь

Семінар офлайн:

«Оскарження дій державного виконавця»;

«Відносини між адвокатами та органами адвокатського самоврядування»

 

 

2

 

 

2

41 Рада адвокатів Донецької області.

/27 720,00 грн./

Разом: 28 1422 196 340,00 грн.

 

СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

І. За для належного забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів Радою адвокатів Донецької області створено Комітет захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, головою якого обрано члена ради адвокатів регіону Курчина С.А.

Рішенням РАР № 28 від 25.10.2017 року уповноважено членів Ради адвокатів Донецької області на складання протоколів про адміністративні правопорушення за ч.5 ст. 212-3 КУпАП, у разі порушення прав адвокатів на отримання інформації у відповідь на адвокатський запит. Уповноваженими особами визначено:

 1. Бутка Олександра Олексійовича (м. Слов՚янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман, Дружківка, Торецьк,);
 2. Романця Володимира Андрійовича (м. Покровськ, м. Мирноград, м. Курахове, м. Мар՚їнка, м. Селидове, м. Вугледар);
 3. Коника Геннадія Володимировича, Уздемира Антона Івановича (м. Київ);
 4. Резніченка Володимира Олексійовича (м. Маріуполь, м. Волноваха, смт Мангуш, смт Великоновосілківка).

Відповідальною (уповноваженою) особою по веденню роботи щодо перевірки заяв про  адміністративне правопорушення передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), провадження за якими порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою робочого місця адвоката, кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об՚єднань, що допустили адміністративне правопорушення, визначено заступника голови РАР – Бутка О.О.

При отриманні відповідної заяви (звернення) адвоката, кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, її палати, уповноважена особа розглядає та перевіряє надані матеріали, за наслідками перевірки приймає рішення про складання  протоколу, чи рішення про відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення.

Рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення приймається після проведення перевірки, за умови відповідності адвокатського запиту, заяви (звернення) та доданих до неї матеріалів Закону.

Перевірка  може складатися з направлення письмових чи усних звернень до заявника та особи, відносно якої порушується питання про притягнення її до адміністративної відповідальності, з метою отримання додаткових пояснень.

Рішення про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення приймається у разі якщо:

 • адвокатський запит, заява (або додані до неї матеріали (документи) не відповідають вимогам, встановленим Законом;
 • не зазначено , у чому полягає порушене право запитувача інформації;
 • не містяться вимоги щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності;
 • не визначено особу, яка порушила право запитувача інформації.

 

За звітній період з 12.09.2020 по 09.10.2021 року до Ради адвокатів Донецької області надійшло 76 звернень від адвокатів про притягнення до адміністративної відповідальності осіб за випадки порушення права адвоката на інформацію, передбаченого ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (адвокатський запит).

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕРНЕНЬ АДВОКАТІВ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ/ДОКУМЕНТІВ ЗА АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ

 

склад порушення кількість звернень
Ненадання відповіді/інформації на адвокатський запит 26
Відповідь не по суті запиту 1
Неправомірна відмова в наданні інформації 14
Несвоєчасне надання інформації 20
Неповне надання інформації 15
Надання інформації, що не відповідає дійсності 1
Розгляд не завершено 0
Всього звернень 77

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ РАДОЮ АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ/ДОКУМЕНТІВ ЗА АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ

 

Результат розгляду звернень адвокатів кількість
Складено протокол про адміністративне правопорушення 27
Прийнято рішення про відмову у складанні протоколу 21
Порушено питання про притягнення до відповідальності в порядку дисциплінарного статуту 0
Звернення відкликано заявником 16
Звернення надіслано до відповідної РАР за місцем знаходження органу що допустив порушення 9
Звернення повернуто для усунення недоліків 2
Звернення залишено без розгляду у зв՚язку із несплатою адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 1
Розгляд не завершено 1
Всього звернень 77

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ПРОТОКОЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Результат розгляду судом кількість
Посадову особу визнано винною 9
Протокол про адміністративне правопорушення повернуто на доопрацювання 4
Провадження закрито за відсутністю події/складу правопорушення 6
Провадження закрито за закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності 6
Розгляд не закінчено 2
Всього направлено до суду 27

 

            Зі змістом прийнятих судових рішень щодо визнання посадових осіб винними у порушені прав адвокатів на інформацію за наслідками розгляду суддями протоколів про адміністративні правопорушення складених уповноваженими Радою адвокатів Донецької області членами ради, можна ознайомитися на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень у справах № 235/6822/20; 266/495/21; 243/1465/21; 761/7079/21; 219/3134/21; 233/1621/21; 227/1695/21; 233/2962/21

Із судовими рішеннями щодо випадків закриття провадження у справі за відсутності складу адміністративного правопорушення можна ознайомитися у провадженні справі 208/1282/21; 219/3971/21.

Велика кількість рішень про відмову у складанні протоколів, пов՚язана із тим, що значна кількість адвокатських запитів (або доданих до запиту матеріалів (документів) не відповідали вимогам, встановленим Законом, а саме п.2 ч.1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенню про ордер на надання правничої (правової) допомоги (нова редакція), затвердженого рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41, рішенню РАУ № 122 від 30.08.2014 «Про затвердження роз՚яснень з питань, які виникають при оформленні адвокатського запиту», рішенню РАУ № 162 від 04 серпня 2017 року «Про розгляд звернення Керівника Державного управління справами Куцика І.М. щодо засвідчення та подання адвокатом копії ордеру на надання правової допомоги», Закону України «Про інформацію».

Типовими помилками при оформленні адвокатського запиту та додатків, є не посвідчення адвокатом копії ордеру чи копії свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю; не зазначення як у запиті так і заяві про складання протоколу та притягнення до адміністративної відповідальності прізвища, ім՚я, по батькові керівника органу (підприємства, установи, організації), якому адресовано адвокатський запит та кого необхідно притягти до адміністративної відповідальності; не зазначення у ордері назви органу, у якому надається правова допомога адвокатом; до адвокатського запиту щодо витребування конфіденційної інформації ( медичної документації чи інформації медичного характеру стосовно особи, щодо матеріального стану особи та інше (додатково дивись Рішення КСУ від 20.01.2012 № 2-рп/2012)) не додається письмова згода особи на отримання адвокатом даної інформації та на розповсюдження такої інформації відповідним органом, установою, закладом. Не заповнення адвокатом відповідних граф ордеру, які підлягали обов՚язковому заповненню.

Траплялися випадки що адвокати просили скласти протокол за ч.5 ст. 212-3 КУпАП відносно фізичних осіб які не відповідали на адвокатські запити, або притягнути до відповідальності юридичну особу, при тому що суб՚єктами даного адміністративного правопорушення є лише посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань.

ІІ. Протягом звітного періоду, на виконання вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до Ради адвокатів Донецької області надходили повідомлення про випадки проведення певних слідчих дій відносно адвокатів на території Донецької області.  Зокрема:

-2 повідомлення про проведення обшуку житла та іншого володіння     адвокатів (м.Слов՚янськ);

– 2 повідомлення про проведення обшуку житла та іншого володіння одного адвоката (в м. Маріуполі);

– 1 повідомлення про затримання адвоката в м. Маріуполі

–  2 випадки про порушення прав адвокатів при перетині блок – постів.

В кожному з цих випадків, слідчі дії проводилися в присутності повноважного представника Ради адвокатів та випадків порушень професійних прав адвоката або гарантій адвокатської діяльності не було.

Однак у червні 2021 року у м. Слов՚янську також мали місце два обшуки за адресами нежитлових будівель, де були зареєстровані робочі місця адвокатів, без повідомлення про проведення даних слідчих дій Ради адвокатів Донецької області.

ІІІ. Протягом звітного періоду до Ради адвокатів Донецької області надходили 3 звернення від адвокатів з приводу порушення їх гідності та ділової репутації іншим адвокатом. За наслідками надходжень даних звернень, радою адвокатів Донецької області на виконання вимог ст. 52 Правил адвокатської етики, були вжиті заходи щодо мирного врегулювання конфлікту із запрошенням сторін на засідання Ради регіону.

 1. IV. Протягом звітного періоду до Ради адвокатів Донецької області надійшло 2 звернення від адвокатів про порушення їх професійних прав або гарантів з боку працівників правоохоронних органів або інших осіб.

Рада адвокатів намагається розглядати і реагувати на такі звернення залежно від ситуації. Інколи для вирішення певної проблеми достатньо особистого втручання голови Ради адвокатів або голови комітету захисту професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Деякі питання повідомлення адвокатів були предметом обговорення на засіданнях ради адвокатів регіону.

У разі необхідності з՚ясування  додаткових обставин які зумовили звернення адвоката, пошуку ефективних заходів/механізмів захисту прав адвоката (у випадку їх порушення або за наявності істотних ризиків), або детального обговорення, – звернення передаються до Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності, який діє при Раді адвокатів Донецької області.

Про кожний випадок порушення прав адвоката та/або гарантій адвокатської діяльності рада адвокатів регіону інформує Раду адвокатів України, доводить до відома керівництва ГУНП в Донецькій області, прокурора Донецької області, Генерального прокурора України, інших осіб і вимагає їх належного реагування.

Не поодинокими є випадки безпідставних звернень адвокатів зі скаргами на порушення прав. Також існують випадки непрофесійної або неетичної поведінки/дій деяких адвокатів, що провокує порушення їх професійних прав та гарантій іншими особами, або зумовлює та/або унеможливлює належний захист порушених прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, притягнення винних осіб до відповідальності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЖУВАННЯ. ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ АДВОКАТА УКРАЇНИ.ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА УКРАЇНИ

         Розгляд перелічених питань віднесено до компетенції ради адвокатів регіону та регулюється ст.ст. 10-12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідними нормативними актами РАУ, прийнятими на виконання приписів Закону.

При здійсненні Радою адвокатів Донецької області своїх повноважень в питаннях доступу до професії, зокрема, щодо забезпечення проходження стажування, прийняття Присяги адвоката України, видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень адвоката України, – повністю дотримуються встановлені процедури, порядок і строки.

За звітній період, відповідно до встановленого порядку:

 • Виключено з Реєстру керівників стажування за невиконання адвокатами рішень органів  адвокатського самоврядування у вигляді обов՚язку щорічного підвищення кваліфікації адвокатом 49 осіб.
 • Включено до Реєстру керівників стажування – 1 адвоката. Всього в реєстрі адвокатів – керівників стажування Донецької області перебувають 110 адвокатів;

165 осіб – направлено на стажування та організовано процес їх стажування. Розглянуті та затверджені поточні та остаточні звіти стажистів, висновки керівників стажування, проведено співбесіди, перевірені складені стажистами проекти процесуальних документів на відповідність вимогам законодавства, за наявності недоліків – надано рекомендації по кожному документу.

 • 151 особа   протягом звітного періоду отримала Свідоцтво про право на

заняття адвокатською діяльністю за результатами стажування;

 • 9 осіб отримали Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування (працювали помічниками адвокатів);
 • 14 особам Рада адвокатів регіону приймала рішення про відтермінування приведення до присяги адвоката України, у зв՚язку із наявними обставинами несумісності;
 • 125 адвокатів отримали посвідчення адвоката України.

Складання Присяги адвоката України та вручення Радою адвокатів Донецької області Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю завжди відбувається у встановлений Законом строк.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРАУ

 

Відомості до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться за дворівневим принципом. Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів. Другий  – забезпечується РАУ.

Відомості до ЄРАУ вносяться з дотриманням вимог ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням РАУ.

Станом на 18.06.2020 р. в ЄРАУ містяться відомості щодо 2912 працюючих адвокатів, з адресою робочого місця у Донецькій області. З них:

 • 1435 адвокатів згідно відомостей ЄРАУ мають робоче місце на

територіях не підконтрольних українській владі;

 • 767 адвокатів при скликанні зборів адвокатів віднесені до

м.Краматорська;

 • 500 адвокатів при скликанні зборів адвокатів віднесені до

м. Маріуполя;

 • 210 адвокатів при скликанні зборів адвокатів віднесені до

м. Покровська.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТІВ ОРДЕРАМИ

За період роботи Ради адвокатів Донецької області з 12.09.2020 року було замовлено 500 ордерних книжок по 50 ордерів у кожній книжці загальною вартістю 22 500 грн. Адвокати області, що не мають боргів зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування забезпечуються ордерами встановленого зразка безперебійно, у кількості необхідної для здійснення адвокатської діяльності. Крім цього адвокати можуть самостійно генерувати ордер у особистому кабінеті адвоката.

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

Фінансова та статистична звітність Ради адвокатів Донецької області регулярно оприлюднюється на офіційному сайті Ради та на сайті НААУ.

Щорічні внески є основною складовою дохідної частини кошторису Ради, у зв՚язку із чим інформуємо про сплату адвокатами щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році.

 • Сплатили щорічний внесок за 2021 рік 1456 адвокатів;
 • Звільнені від сплати внеску – 31 адвокат;
 • Розстрочено сплату внеску – 9 адвокатам;
 • Не сплатили внесок до цього часу – 1416 адвокатів.

Рада адвокатів Донецької області неодноразово, через офіційний сайт ради адвокатів регіону, зверталася до адвокатів Донецької області із зауваженням про необхідність своєчасної сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, оскільки нажаль дуже великий відсоток адвокатів регіону мають багаторічні борги зі сплати внесків.

Дякуємо адвокатам Донеччини, які відповідально і з сумлінням виконують свій обов՚язок щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Адже ці кошти забезпечують можливість організації підвищення кваліфікації адвокатів, захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, ведення ЄРАУ, інформаційно – методичного забезпечення адвокатів, проведення конференцій, З՚їздів, покриття організаційно – представницьких та господарських витрат, фінансування діяльності представника адвокатів Донецької області в Раді адвокатів України,  виконання багатьох інших самоврядних функцій адвокатури.

Радою адвокатів Донецької області проводиться робота по зверненню до КДКА Донецької області із поданнями про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів які систематично не сплачують щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. За звітній період до КДКА Донецької області були надіслані матеріали про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 120 адвокатів, за наслідками розгляду яких до 23 адвокатів було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців. Відносно адвокатів які погасили борги зі сплати внесків після звернення Ради до КДКА, подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності були відкликані.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Будучи органом адвокатського самоврядування, виконуючи передбачені законом завдання та функції, Рада адвокатів Донецької області спрямовує свої зусилля на консолідацію адвокатської корпорації, зміцнення ролі та авторитету адвокатури, підвищення її іміджу і престижу, довіри до неї в суспільстві.

Працюємо на забезпечення високого професійного рівня адвокатів, дотримання етичних стандартів діяльності адвокатів, їх незалежності при здійсненні професійної діяльності та самоврядності при вирішенні питань організації і діяльності адвокатури.

 • Надається підтримка адвокатам регіону які потребують матеріальної допомоги за станом здоров՚я;
 • Надано фінансову підтримку адвокатській футбольній команді «Донбас» за для забезпечення участі команди у Національному футбольному турнірі серед адвокатів «Кубок UNBA» що проходив 24-25 липня 2021 у м. Києві;
 • Надано фінансову підтримку адвокатській футбольній команді «Донбас» за для забезпечення участі команди у Турнірі «Адвокатська Співдружність 2021» що проходив 25-26 вересня 2021 у м. Харкові;
 • У зв՚язку із проведенням Координаційним центром з надання правової допомоги навчальних семінар для адвокатів 27.08.2021 у м. Маріуполі та 16 вересня 2021 у м. Краматорську, забезпечено оренду приміщень для проведення даних заходів;
 • Замовлені почесні грамоти та подяки для вручення адвокатам Донецької області з нагоди святкування Дня юриста у 2021 році;
 • Будуть вирішення питання про заохочення адвокатів регіону як з боку Ради адвокатів Донецької області так і з боку НААУ з нагоди святкування дня адвокатури у 2021 році.

 

Звіт Ради адвокатів Донецької області за період з 12 вересня 2020 року по 09 жовтня 2021 року розглянутий на засіданні Ради адвокатів Донецької області 29.09.2021 р. та схвалений для розгляду і затвердження Конференцією адвокатів Донецької області (протокол засідання Ради адвокатів Донецької області № 10 від 29.09.2021 року).

 

 

Голова Ради адвокатів

Донецької області Л. Л. Керанчук