ЗВІТ

представника адвокатів Донецької області
у складі Ради адвокатів України Осика Сергія Валентиновича

         Згідно ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (далі – РАУ), яка складається з тридцяти членів, в тому числі із представників від кожного регіону.
З моменту створення і до 21.12.2019 року всього відбулось 63 засідання РАУ:
– 2012-2013 роки – 8 засідань;
– 2014 рік – 6 засідань;
– 2015 рік – 6 засідань;
– 2016 рік – 9 засідань;
– 2017 рік – 10 засідань;
– 2018 рік – 14 засідань

2019 – 10 засідань
       

Всього Радою адвокатів України з 2012 року по 21.12.2019 року всього було прийнято 1611 рішень:
– 2012-2013 роки – 273 рішення;
– 2014 рік – 193 рішення;
– 2015 рік – 170 рішень;
– 2016 рік – 300 рішень;
– 2017 рік – 284 рішень;
– 2018 рік – 234 рішення;

2019 рік – 157 рішень

 

2019 рік

Станом на 01 грудня 2019 року проведено:

10 засідань Ради адвокатів України, з яких 4 за допомогою засобів електронного зв’язку, методом електронного голосування (опитування).

Прийнято 157 рішень Ради адвокатів України. Ключові рішення:

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації делегатів З’їзду адвокатів України 2019 року.
 2. РАУ прийняла рішення про розгляд листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М. вих. №176 від 07.02.2019 року, яким внесла зміни та доповнення до:

–  Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року № 120 (з наступними змінами та доповненнями);

– Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з наступними змінами та доповненнями);

– Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268 (з наступними змінами та доповненнями);

– Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 178 (з наступними змінами та доповненнями) (додаються).

 1. РАУ прийняла рішення про розгляд листа Заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Дударця Р.М. № 23683/24/413-2018 від 30 листопада 2018 року щодо перегляду рішення, яким відмовлено у задоволенні прохання переглянути рішення Ради адвокатів України № 203 від 23 вересня 2017 року.
 2. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з опрацювання проекту Методичних рекомендацій щодо порядку розгляду адвокатських запитів, який розроблений Національною поліцією України.
 3. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з напрацювання Методичних рекомендацій щодо надання правової допомоги особам з вадами зору.
 4. РАУ прийняла рішення про напрацювання проекту Резолюції щодо неприпустимості порушення прав адвокатів України в системі безоплатної правової допомоги для розгляду З’їздом адвокатів України 2019 року.
 5. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Республіці Португалія (м. Порту).
 6. РАУ прийняла рішення про встановлення винагороди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2019 році, а саме:

– встановити членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2019 році винагороду у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року, в якому виплачується винагорода, за кожен день роботи Комісії.

– встановити, що виплата винагороди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у встановленому розмірі за 2019 рік здійснюється з 1 січня 2019 року.

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження Програми партнерства з Національною асоціацією адвокатів України на 2019 рік.
 2. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з питань підготовки тренінгової програми для адвокатів, які бажають здійснювати захист у галузі військових злочинів та порядку отримання допуску до таких справ.
 3. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з питань підготовки змін та доповнень до Правил адвокатської етики, затверджених З’їздом адвокатів України 2017 року від 09 червня 2017 року.
 4. РАУ прийняла рішення про напрацювання проекту Резолюції щодо врегулювання соціального захисту адвокатів для розгляду З’їздом адвокатів України 2019 року.
 5. РАУ прийняла рішення про заходи щодо запобігання корупції, яким вирішено:

–  доручити членам Ради адвокатів України, як членам Моніторингового комітету з питань контролю за дотриманням законодавства та виконанням рішень Ради адвокатів України органами адвокатського самоврядування надавати інформацію Раді адвокатів України про виявлені корупційні ризики у діяльності органів адвокатського самоврядування регіону.

– представнику адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України Каденко О.О. розробити та підготувати Програму для Комітету зазначеного у пункті 2 цього рішення щодо виявлення та  аналізу інформації про запобігання і протидії корупції у діяльності органів адвокатського самоврядування.

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у новій редакції, яким вирішено:

– затвердити Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України у новій редакції, що набирає чинності з 01 квітня 2019 року;

– привести у відповідність Положення про Експертну раду з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України, виклавши його у новій редакції, що набирає чинності з 01 квітня 2019 року;

– привести у відповідність Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 26 від                       17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, доповнивши його підпунктом 3.1.8.;

– скасувати з 01 квітня 2019 року акредитацію заходів та сертифікацію осіб, які були акредитовані та сертифіковані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України відповідно до  Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 85 від16 лютого 2013 року, із змінами та доповненнями;

– визначити, що всі заходи, що були акредитовані Експертною Радою з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при НААУ, за раніше діючим Порядком та проведення яких заплановано органами адвокатського самоврядування до 01 липня      2019 року, можуть бути проведені та отримані адвокатами залікові бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення кваліфікації адвокатів, здобуті останніми до 01 липня 2019 року зараховуються адвокатам як підвищення кваліфікації за відповідний період.

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження проекту Резолюції щодо врегулювання соціального захисту адвокатів, проекту Резолюції щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055, проекту Резолюції щодо неприпустимості порушення прав адвокатів України в системі безоплатної правової допомоги для розгляду З’їздом адвокатів України 2019 року.
 2. РАУ прийняла рішення про прийняти заяви Гречківського Павла Миколайовича про складення повноважень Секретаря Ради адвокатів України та Члена Ради адвокатів України від 15.02.2019 року, у зв’язку із обранням З’їздом адвокатів України 2019 року його членом Вищої Ради правосуддя.
 3. РАУ прийняла рішення про обрання Секретарем Ради адвокатів України строком на п’ять років представника адвокатів у складі Ради адвокатів України від Луганської області Колесникова Ігоря Валерійовича.
 4. РАУ прийняла рішення про затвердження відкритої заяви Ради адвокатів України з приводу ситуації в нотаріаті та підтримки нотаріусів України, у якому висловила занепокоєння щодо факту законодавчого регулювання нотаріальної діяльності, яке змінюється без публічних консультацій з професійною організацією нотаріусів та передбачає порушення професійних прав.
 5. РАУ прийняло рішення «Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань пов’язаних з представництвом клієнта в суді за довіреністю», де зазначено, що наявність у особи, яка надає правову (правничу) допомогу, статусу адвоката (який підтверджується наявністю свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та витягом з ЄРАУ), незалежно від того зазначене це у довіреності чи ні, визначає можливість здійснення всіх прав та можливостей, пов’язаних із цим статусом.
 6. РАУ прийняла рішення «Про затвердження роз’яснення щодо порядку посвідчення копій документів адвокатом».
 7. Затверджено роз’яснення щодо можливості допиту перекладача в якості свідка, в якому зазначено, що інформація, отримана перекладачем або особою, що здійснює переклад, внаслідок надання послуг перекладу під час спілкування адвоката з клієнтом, є інформацією, яка містить адвокатську таємницю та належить до інших видів охоронюваних законом таємниць, а тому будь-які спроби доступу до інформації, отриманої у такий спосіб, є незаконними та такими, що порушують гарантії адвокатської діяльності та вимоги законодавства щодо збереження таємниці спілкування адвоката з клієнтом.
 8. Створено Робочу групу з питання гонорару успіху адвоката з метою розробки додаткових правил при визначенні розміру та порядку виплати гонорару успіху адвоката за надану правничу (правову) допомогу у розрізі діючого законодавства України та міжнародної практики.
 9. РАУ прийняла рішення щодо використання рейтингів адвокатів, адвокатських об’єднань/бюро при проведенні процедури публічних закупівель професійної правничої (правової) допомоги, в якому роз’яснено, що встановлення будь-яких рейтингів адвокатів, адвокатських об’єднань/бюро, як кваліфікаційних критеріїв відбору учасників є не припустимим та дискримінаційним критерієм.
 10. РАУ прийняла рішення про заходи ліквідації заборгованості перед адвокатами, які здійснюють безоплатну вторинну правову допомогу і забезпечення дотримання їх прав, яким вирішено:
 • звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України з проханням негайно усунути порушення прав адвокатів, які надають правову (правничу) допомогу за дорученням органу (установи) уповноваженого законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги, що виражається у порушенні прав адвокатів на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та подальшого недопущення порушень прав та гарантій адвокатської діяльності;
 • доручити Комітету з питань безоплатної правової допомоги при НААУ підготувати зразок проекту позовної заяви про стягнення заборгованості адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги, рекомендувавши усім адвокатам безоплатної вторинної правової допомоги, права яких порушено з цього питання, звернутись з позовами до суду.
 1. РАУ прийняла рішення «Про заходи щодо розблокування та належного функціонування Ради адвокатів міста Києва»
 2. РАУ затвердила у новій редакції Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, яким регулюється введення процедури електронного генерування ордерів на надання правової допомоги адвокатом через особистий кабінет адвоката на офіційному веб-сайті НААУ.
 3. Прийнято рішення за результатами роботи Спеціальної тимчасової комісії з перевірки та дослідження матеріалів щодо проведення конференції адвокатів Дніпропетровської області 07 грудня 2018 року, зокрема:
 • зобов’язати адвоката Вербу М.І. передати Голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкову С.В. по акту прийому-передачі весь архів документів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області;
 • продовжити роботу Спеціальної тимчасової комісії з перевірки та дослідження матеріалів щодо проведення конференції адвокатів Дніпропетровської області 07 грудня 2018 року.
 1. Створено представництво Національної асоціації адвокатів України у Королівстві Данія (м. Холстебро).
 2. РАУ створила при Національній асоціації адвокатів України:
 • Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності, з метою вивчення питань та практики впровадження способів та методів кібербезпеки та захисту інформації, засобів зв’язку, автоматизованих систем, телекомунікаційних та електронних систем та мереж, електронних доказів, комп’ютерної техніки, які використовуються адвокатами при наданні правової допомоги, містять інформацію, що є предметом адвокатської таємниці та розробки ефективних засобів захисту такої інформації, електронних документів, електронних доказів, адвокатської таємниці, електронних даних, які належать адвокатам та/або були отримані ними при здійсненні адвокатської діяльності (забезпечення кібербезпеки адвокатської діяльності)
 • Комітет з питань митного та податкового права, з метою розвитку митного та податкового права, забезпечення ефективного захисту прав людини у сфері митної політики та оподаткування, дотримання принципу законності та презумпції невинуватості, розробки програм щодо усунення прогалин у сфері митного та податкового законодавства
 1. РАУ затвердила Положення Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України.
 2. РАУ внесла зміни до Порядку оприлюднення фінансової звітності органів адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 253 від 17 грудня 2013 року , затвердивши у новій редакції: Форму звітності для рад адвокатів регіону, Форму звітності для кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Форму звітності для РАУ, НААУ, Форму звітності для ВКДКА.
 3. РАУ затвердила у новій редакції Статут приватної організації (установи, закладу) Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.
 4. За результатами розгляду звернення Голови Ради адвокатів Тернопільської області щодо тиску на адвокатів посадових осіб центрів з надання БВПД, прийнято рішення, яким РАУ вирішила звернутися:
 • до Міністерства юстиції України з проханням вжити заходи в межах повноважень з метою усунення будь-яких упереджених дій посадових осіб центрів з надання БВПД щодо не укладення або укладення короткострокових контрактів з адвокатами або зміни черговості розподілу доручень між адвокатами системи БВПД, вибіркові розрахунки з адвокатами за виконані доручення та заборгованість перед адвокатами.
 • звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням вжити заходи в межах повноважень з питань усунення корупційних ризиків у роботі Тернопільського регіонального центру з надання БВПД.
 1. РАУ прийняла рішення «Про затвердження проекту Методичних рекомендацій щодо порядку розгляду адвокатських запитів».
 2. Ухвалено рішення, яким скасовано рішення Ради адвокатів Київської області № 71 від 12 червня 2019 року про оголошення тимчасового локального попереджувального страйку на всій території Київської області адвокатами, які обліковуються у Раді адвокатів Київської області та адвокатами, які надають правову допомогу в Центрах з надання БВПД в Київській області у кримінальних провадженнях, як таке, що порушує конституційні права громадян на правову допомогу та гарантії здійснення незалежної адвокатської діяльності.
 3. РАУ прийняла рішення «Про створення Робочої групи з питань підготовки методологічних основ стажування та пов’язаних із цим питань».
 4. Ухвалено рішення щодо звернення РАУ до Ради суддів України, як органу суддівського самоврядування, Державної судової адміністрації України для доведення до відома суддів усіх інстанцій щодо дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», забезпечення гарантій адвокатської діяльності та права адвоката посвідчувати копії документів, у тому числі і ордеру, а також розміщення рішення РАУ від 26 червня 2019 року «Про використання копії ордеру на надання правничої (правової) допомоги» на офіційних сайтах Ради суддів України та Державної судової адміністрації в Україні.
 5. Ухвалено рішення щодо звернення РАУ до Міністерства фінансів України з листом щодо подальшого планування витрат з державного та місцевого бюджетів на 2020 рік на представництво адвокатами органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах усіх рівнів та закладення орієнтовних розмірів гонорарів та погодинної оплати адвокатських послуг у бюджетних запитах, після отримання відповідної інформації від голів рад адвокатів регіонів.
 6. Рішенням РАУ затверджено роз’яснення щодо застосування форми (бланку) ордеру на надання правничої (правової) допомоги.
 7. Прийнято рішення РАУ згідно якого: доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з проханням вжити заходи в межах повноважень щодо усунення порушень прав та гарантій діяльності Голови та членів ВКДКА, а також взяти під особистий контроль досудове розслідування, відкрите у кримінальному провадженні на підставі заяви Голови ВКДКА Вилкова С.В. від 24 квітня 2019 року; звернутись до адміністратора соціальної мережі Facebook з проханням вжити заходи в межах повноважень, повідомивши про публічне розміщення 23 квітня 2019 року коментарів із закликами до насильства в групі адвокатської спільноти «РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» користувачами Рафальською І.В., Трускавецьким Р.С., Корнієнко О.П.
 8. За результатами розгляду листа Голови Комітету з питань БПД при НААУ Вилкова С.В. щодо колективної скарги адвокатів безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області від 09 квітня 2019 року                             щодо порушень Регіональним центром з надання безоплатної                           вторинної правової допомоги у Волинській області прав адвокатів,                            які надають безоплатну вторинну правову допомогу у                                  Волинській області, а також про тиск на адвокатів з боку керівника зазначеного центру, що є порушенням гарантій здійснення незалежної адвокатської діяльності прийнято рішення:
 • Звернутись до правоохоронних органів з проханням вжити заходи в межах повноважень щодо нецільового використання бюджетних коштів Регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та порушення у зв’язку з цим прав адвокатів на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Затвердити відкриту заяву Ради адвокатів України з приводу забезпечення дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в системі безоплатної  правової допомоги, у тому числі щодо ліквідації заборгованості  перед адвокатами, які здійснюють безоплатну вторинну правову допомогу та унеможливлення тиску на них з боку керівників регіональних центрів.
 1. РАУ прийнято рішення «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадським суспільством» та доручено представнику адвокатів від Хмельницької області у складі Ради адвокатів України Каденко О.О., Заступнику Голови ВКДКА Місяцю А.П. та адвокату Місяцю В.П. розробити Положення про Комітет з питань взаємодії з громадським суспільством.
 2. За результатами розгляду звернення народного депутата України    Луценка І.В. з проханням сприяти вирішенню ситуації, що склалася з питання порушення прав громадян України Назарчука С.М., Яценка А.П. та інших 23 обвинувачених, а також заяви адвоката Дульського О.Л. від 07 травня 2019 року про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності прийнято рішення РАУ:
 • Звернути увагу, на необхідність створення належних умов тимчасового робочого місця адвоката при здійсненні представництва інтересів особи в суді, яке відповідатиме санітарним та будівельним нормам та правилам, забезпечуватиме можливість адвоката безперешкодно спілкуватись з клієнтом; враховуватиме можливість використання сучасних технічних можливостей для роботи з електронним документом.
 • Звернутися до Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Президента України, Генеральної прокуратури України, Верховного суду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням у межах наділених повноважень сприяти недопущенню порушення права особи на отримання професійної правничої допомоги, шляхом забезпечення адвокатів належними умовами праці при здійсненні представництва в судах.
 1. РАУ прийнято рішення «Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Арабській республіці Єгипет (м. Хургада)».
 2. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з наступними змінами та доповненнями).
 3. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268 (з наступними змінами та доповненнями).
 4. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (з наступними змінами та доповненнями).
 5. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (з наступними змінами та доповненнями).
 6. РАУ прийнято рішення про проходження стажистом адаптаційного курсу                        в професію адвоката у ВША НААУ та внесення змін до Положення  про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 80  від 01 червня 2018 року.
 7. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнення до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України (виклавши його в новій редакції), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 року № 20, доручено Заступнику Голови Ради адвокатів України підготувати презентацію з питань реалізації Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у новій редакції для розміщення її на офіційному веб-сайті НААУ.Головам рад адвокатів регіонів:

– з метою врахування та обліку балів довести до відома адвокатів регіону про необхідність завчасно подати до рад адвокатів регіонів картку обліку залікових балів отриманих адвокатами за період з                    01 січня по 30 червня 2019 року;

– проводити постійну роз’яснювальну роботу та здійснювати безпосередню допомогу адвокатам з питань практичної реалізації підвищення кваліфікації адвокатів України в регіонах, у тому числі до кінця 2019 року за потреби провести ІТ-курси комп’ютерної грамоти для адвокатів.

 1. РАУ прийнято рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Запорізької області, Регламенту конференції адвокатів Запорізької області та встановлення квоти представництва.
 2. РАУ прийнято рішення про звільнення Дроздова Олександра Михайловича з посади першого проректора Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.
 3. РАУ затвердила роз’яснення щодо терміну початку стажування, а саме рада адвокатів регіону зобов’язана розглянути заяву про призначення стажування у термін, що не перевищує граничного строку дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту заявника та прийняти рішення про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом поточних звітів, якщо на день звернення до ради адвокатів регіону особа мала дійсне свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту.
 4. За результатами розгляду листа Голови Ради адвокатів Тернопільської області Будза Т.В. № 55 від 31 липня 2019 року прийнято рішення РАУ про внесення змін до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у новій редакції, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 80 від 01 червня 2018 року, зі змінами.
 5. РАУ прийнято рішення про звернення до Голови Державної аудиторської служби України Гаврилової Л.В. з листом, в якому висвітлити обґрунтовану правову позицію Ради адвокатів України щодо питань порушених у листі  № 25-14/447-2019  від 06.07.2019 року. Рада адвокатів України вважає, що адвокат, незалежно від часу виникнення документів, має право доступу до всіх документів створених суб’єктом перевірки під час проведення заходів державного фінансового контрою (актів, звітів, висновків, тощо), оскільки адвокатом будується правова позиція захисту, за виключенням документів, які виникли в порядку Кримінального процесуального кодексу України.
 6. РАУ затверджено роз’яснення щодо оформлення ордеру про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об’єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах. У разі залучення адвокатським об’єднанням до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах, залучений адвокат може як самостійно видати ордер (якщо це передбачено договором між адвокатським об’єднанням та таким адвокатом), так і адвокатське об’єднання може видати такому адвокату ордер від імені адвокатського об’єднання.
 7. РАУ затверджено роз’яснення щодо заповнення обов’язкових реквізитів ордеру на надання правової допомоги.
 8. РАУ прийняло рішення рекомендувати кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів за обґрунтованим зверненням ради адвокатів регіонів здійснювати необхідну фінансову підтримку радам адвокатів регіонів для забезпечення їх діяльності, шляхом перерахування для цієї мети грошових коштів у розмірах, встановлених власним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 9. За результатами розгляду звернення Голови Ради адвокатів м. Києва Рябенка П.К. від 17 вересня 2019 року № 579 прийнято рішення, що припинили дію з 21 вересня 2019 року рішення РАУ «Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2018 році» від 15 грудня 2017 року № 283 та рішення РАУ «Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2019 році» від 13 грудня 2018 року № 216 в частині окремого порядку сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування для адвокатів міста Києва шляхом його перерахування одним платежем на поточний банківський рахунок Національної асоціації адвокатів України у розмірі 100% щорічного внеску.
 10. Рішенням РАУ затверджено роз’яснення щодо обов’язкового використання печатки адвокатським об’єднанням при оформленні ордеру.
 11. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Хмельницької області,  Регламенту звітної конференції адвокатів Хмельницької області та встановлення квоти представництва».
 12. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Сумської області, Регламенту звітної конференції адвокатів Сумської області та встановлення квоти представництва».
 13. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Чернігівської області, Регламенту звітної конференції адвокатів Чернігівської області та встановлення квоти представництва».
 14. За результатами розгляду листа Голови Ради адвокатів Харківської області Гайворонської В.В. від 01 серпня 2019 року № 525 прийнято рішення РАУ «Про внесення змін до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю».
 15. РАУ прийняла рішення звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Голови Комітету з питань бюджету, Голови Комітету з питань антикорупційної політики, Голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, депутатським фракціям і групам Верховної Ради України та позафракційним народним депутатам, а також до міжнародних організацій, у тому числі до моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, із зверненням щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» № 1008 від 29 серпня 2019 року.
 16. Прийнято рішення РАУ «Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Республіці Італії (м. Прато)».
 17. За результатами розгляду листа Голови Ради адвокатів Тернопільської області Будза Т.В. № 65 від 11 вересня 2019 року та  листа Голови Ради адвокатів Вінницької області Терещенко О.В. № 227 від 15 серпня 2019 року прийнято рішення РАУ:
 • Затвердити в новій редакції Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (додається) та вважати попередню редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджену рішенням Ради адвокатів України № 20 від 14 лютого 2019 року(зі змінами та доповненнями  (у новій редакції) відповідно до рішення РАУ від 26 червня 2019 року № 67) такою, що втратила чинність.
 • Внести зміни до Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113, із змінами та доповненнями.
 1. Прийнято рішення РАУ затвердити у новій редакції Програму складення кваліфікаційного іспиту; установити, що Програма складення кваліфікаційного іспиту у новій редакції вводиться в дію з 01 січня 2020 року; програма складання кваліфікаційного іспиту, затверджена рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 68, втрачає чинність з моменту введення в дію її нової редакції.
 2. РАУ затвердила роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів при наданні правової допомоги клієнтам з різним процесуальним статусом в кримінальних провадженнях.
 3. За результатами розгляду наступних звернень: лист Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. №51/11 від 16 вересня 2019 року, заява адвоката Куденьчука О.А. від 04 жовтня 2019 року щодо порушення гарантій адвокатської діяльності, втручання та перешкод у здійсненні адвокатської діяльності та лист Голови Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюка А.М. № 03-16/482/2019 від 03 вересня 2019 року про надання роз’яснення застосування пункту 4 статті 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30 серпня 2014 року (із змінами та доповненнями) РАУ прийняло рішення:
 • Звернутися до Ради суддів України, з проханням вжити заходи в межах повноважень щодо недопущення порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, втручання та перешкод у здійсненні адвокатської діяльності.
 • Звернутися до Офісу Генеральної прокуратури України з проханням вжити заходи в межах повноважень в зв’язку із порушеннями прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, втручанням та перешкодами у здійсненні адвокатської діяльності.
 • Поінформувати Голову Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюка А.М., в контексті його звернення № 03-16/482/2019 від 03 вересня 2019 року, що за розгляд заяв (скарг), поданих суддями не у рамках, наданих їм процесуальним законодавством України повноважень, здійснюється оплата за організаційно-технічне забезпечення їх розгляду.
 1. РАУ затвердила роз’яснення щодо припустимості залучення адвоката до конфіденційної співпраці з органами досудового розслідування при наявній згоді клієнта.
 2. РАУ затвердила роз’яснення щодо можливості адвоката представляти інтереси клієнта в органах казначейства у питаннях пов’язаних з виконанням рішень про стягнення коштів присуджених на ім’я клієнта на підставі ордеру чи договору.
 3. РАУ затвердила роз’яснення щодо деяких питань гонорару адвоката.
 4. РАУ затвердила у новій редакції Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Тернопільської області у зв’язку із зміною місцезнаходження КДКА Тернопільської області.
 5. За результатами розгляду листа Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області Рудницької Н.А. прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268 (з наступними змінами та доповненнями).
 6. За результатами розгляду листа Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області Рудницької Н.А. прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (з наступними змінами та доповненнями).
 7. РАУ прийняла рішення «Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Швейцарській Конфедерації (м. Женева)».
 8. РАУ прийняла рішення «Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (м. Лондон)».
 9. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Чернівецької області, Регламенту конференції адвокатів Чернівецької області та встановлення квоти представництва».
 10. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Донецької області, Регламенту звітної конференції адвокатів Донецької області та встановлення квоти представництва».
 11. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів щорічної конференції адвокатів Полтавської області,  Регламенту щорічної конференції адвокатів Полтавської області та встановлення квоти представництва».
 12. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Вінницької області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Вінницької області, Регламенту конференції адвокатів Вінницької області та встановлення квоти представництва».
 13. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Закарпатської області, Регламенту конференції адвокатів Закарпатської області та встановлення квоти представництва».
 14. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Івано-Франківської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Івано-Франківської області, Регламенту конференції адвокатів Івано-Франківської області та встановлення квоти представництва».
 15. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Кіровоградської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Кіровоградської області, Регламенту конференції адвокатів Кіровоградської області та встановлення квоти представництва».
 16. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Миколаївської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Миколаївської області, Регламенту конференції адвокатів Миколаївської області та встановлення квоти представництва».
 17. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Тернопільської області,  Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів Тернопільської області та встановлення квоти представництва».
 18. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської області, Регламенту щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської області та встановлення квоти представництва».
 19. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Харківської області,  Регламенту звітної конференції адвокатів Харківської області та встановлення квоти представництва».
 20. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Рівненської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Рівненської області, Регламенту конференції адвокатів Рівненської області та встановлення квоти представництва».
 21. РАУ прийняла рішення «Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України № 102 від 20 вересня 2019 року «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Хмельницької області, Регламенту звітної конференції адвокатів Хмельницької області та встановлення квоти представництва».
 22. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адвокатів Волинської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Волинської області, Регламенту конференції адвокатів Волинської області та встановлення квоти представництва».
 23. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної   конференції адвокатів Луганської області,  Регламенту звітної конференції адвокатів Луганської області та встановлення квоти представництва».
 24. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Львівської області, Регламенту конференції адвокатів Львівської області та встановлення квоти представництва».
 25. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Житомирської області, Регламенту звітної конференції адвокатів Житомирської області та встановлення квоти представництва».