Згідно ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (далі – РАУ), яка складається з тридцяти членів, в тому числі із представників від кожного регіону.
Станом на 13.09.2021 року проведено:

6  засідань Ради адвокатів України, з яких:

2 офлайн;

4  у режимі відеоконференції.

Прийнято 108 рішень Ради адвокатів України.

Ключові рішення:

 1. РАУ прийняла рішення про деякі питання сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на березень 2021 року відповідно до якого:
 • Рекомендовано радам адвокатів регіонів застосовувати напрацьовану Радою адвокатів Одеської області програму дій щодо вирішення питання про стягнення заборгованості з адвокатів, які не сплатили щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, зокрема:
 • складення реєстру адвокатів – неплатників з визначенням заборгованості за минулі роки;
 • розміщення на регіональному сайті такого реєстру адвокатів – неплатників;
 • направлення таким адвокатам листів-повідомлень в паперовому/електронному виді про необхідність погашення заборгованості;
 • направлення подання до регіональної КДКА про притягнення адвокатів – неплатників до дисциплінарної відповідальності;
 • публікація на регіональному сайті інформації про прийняті рішення КДКА регіону відносно адвокатів-неплатників;
 • направлення РАР до КДКА регіону повторного подання про притягнення адвокатів – неплатників, які після закінчення строку накладеного дисциплінарного стягнення не сплатили заборгованість для притягнення цих адвокатів до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з подальшим внесенням відповідного запису до ЄРАУ;
 • відповідна публікація на регіональному сайті про прийняті рішення КДКА регіону щодо притягнення адвокатів – неплатників до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 • Радам адвокатів регіонів вжити заходів щодо направлення подань до регіональної КДКА про притягнення адвокатів, які не сплатили щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до дисциплінарної відповідальності, у зв’язку із закінченням встановлених строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (до 31 січня 2021 року).
 • Національній асоціації адвокатів України, Радам адвокатів регіонів забезпечити адвокатам, які сплатили щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у поточному році та за попередні роки, надання доступу до користування електронними сервісами, що створені НААУ та утримуються за рахунок вищевказаних внесків, зокрема функціоналами ЄРАУ, ВША НААУ, тощо.
 • Національній асоціації адвокатів України опублікувати на офіційному веб-сайті НААУ списки адвокатів, у яких не відображаються відмітки про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, для звірки таких даних з метою виявлення помилок та причин не відображення та провести таку звірку до 30 квітня 2021 року.
 1. РАУ прийняла рішення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій відповідно до якого:
 • Надано право радам адвокатів регіонів, Раді адвокатів України, Національній асоціації адвокатів України, за заявами адвокатів, поданими до 31 січня поточного року приймати рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно наступних категорій адвокатів:
  1. Особи із статусом багатодітних батьків відповідно до законодавства, що регулює отримання такого статусу, з урахуванням фінансового стану заявника.

– Рішення про звільнення, зменшення або відтермінування щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування приймається за наявності підтверджуючих документів відповідного статусу заявника:

– радою адвокатів регіону щодо 70% щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

– Радою адвокатів України, Національною асоціацією адвокатів України щодо 30% щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування відповідно.

– На підтвердження обставин, визначених в пункті 1 цього рішення, рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо набуття відповідного статусу та обґрунтованої фінансової потреби щодо звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що підтверджується відповідними документами, інші документи тощо.

 1. РАУ прийняла рішення про встановлення винагороди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2021 році.
 2. РАУ прийняла рішення про надання роз’яснень щодо деяких дискреційних

повноважень ради адвокатів регіону (щодо володіння державною мовою та щодо звільнення від проходження стажування).

 1. РАУ прийняла рішення про звернення до Вищої ради правосуддя з приводу недопустимості безпідставного обмеження доступу до судових рішень на підставі звернень прокурорів відповідно до якого доручено Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Вищої ради правосуддя, як до органу суддівського врядування, щодо дослідження та вжиття заходів в межах повноважень, наданих законодавством, питання про вчинення адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень (ДП «Інформаційні судові системи», віднесеного до сфери управління Державної судової адміністрації України) дій, які не відповідають чинному законодавству, зокрема безпідставного обмеження доступу до судових рішень на підставі звернень прокурорів.
 2. РАУ прийняла рішення про результати розгляду звернення в.о. Голови Ради адвокатів Одеської області Джабурії О.О. від 03.09.2020 року № 364/0/9-20 відповідно до якого:
 • Доручено Робочій групі з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу спільно з Комітетом законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, що діє в складі НААУ, розробити зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та звернутися із напрацюваннями до суб’єктів законодавчої ініціативи;
 • Доручено членам Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу на платформі Вищої школи адвокатури провести для адвокатів інформаційно–роз’яснювальну роботу (лекції, семінари, вебінари тощо) з питань організації та проведення фінмоніторингу організаційними формами адвокатської діяльності.
 1. РАУ прийняла рішення про звернення до Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України щодо надання частини тексту Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 18.12.2013 року № 939, що стосується алгоритму доступу адвоката до державної таємниці.
 2. РАУ прийняла рішення про надання роз’яснень щодо застосування пункту 3.49 Регламенту ВКДКА.
 3. РАУ прийняла рішення про звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу декларування членами органів адвокатського самоврядування, зокрема членами ВКДКА та дисциплінарних палат КДКА відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до якого доручено Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою доведення позиції Ради адвокатів України з приводу декларування членами органів адвокатського самоврядування, зокрема членами ВКДКА та дисциплінарних палат КДКА, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 4. РАУ прийняла рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора з приводу декларування членами органів адвокатського самоврядування, зокрема членами ВКДКА та дисциплінарних палат КДКА регіонів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 5. РАУ прийняла рішення про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради, Голови Комітету Верховної ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністру України, Міністра юстиції України про повернення проектів Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання», зареєстрованого 19.02.2021 року за № 5107 та зареєстрованого 09.03.2021 року за № 5107-1 на доопрацювання або їх відкликання (відхилення), відповідно до якого доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу:

– повернення (відкликання, відхилення) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання», зареєстрованого 19.02.2021 року за № 5107 та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання», зареєстрованого 9.03.2021 року за № 5107-1 на доопрацювання або відкликання (відхилення);

– розроблення, внесення на розгляд парламенту та прийняття законопроекту про надання Радою адвокатів України консультативних висновків щодо законопроектів з питань адвокатури та адвокатської діяльності, у тому числі щодо засад організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, які мають бути обов’язковими до розгляду у Верховній Раді України.

 1. РАУ прийняла рішення про захист професійних та соціальних прав адвокатів в умовах карантину, відповідно до якого: доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. повторно звернутись до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Ради національної безпеки і оборони України щодо включення адвокатів до реєстру вакцинації першочергового порядку, за поінформованою згодою кожного адвоката; доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Верховної Ради України, Комісії з питань правових реформ при Президентові України щодо ініціювання змін до процесуальних кодексів в частині визнання неприбуття учасника провадження у судове засідання під час обмежувальних карантинних заходів підставою для його відкладення з поважних причин; доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Міністра юстиції України Малюськи Д.Л. з вимогою забезпечити безпеку адвокатів, які задіяні в системі БПД; затверджено Рекомендації щодо захисту професійних та соціальних прав адвокатів в умовах карантину; визначено, що у разі виявлення відсутності безпечних умов  адвокатської діяльності (зокрема, недотримання кількості присутніх осіб на встановлену  норму кв.м. у приміщенні; знаходження осіб без засобів індивідуального захисту тощо), адвокати можуть не брати участь у судових засіданнях, у слідчих діях тощо, скерувавши  відповідну заяву про обставини, що несуть загрозу життю та здоров’ю; при обмеженні на пересування громадським, міжміським та міжнародним транспортом тощо, перебування на самоізоляції, у разі підтвердженого зараження членів родини, з якими адвокат проживає або контактував, адвокат   повідомляє, за можливості,  на електронну адресу суду або слідчих органів про неможливість прибуття  з поважних причин; адвокат може подавати клопотання про відкладення розгляду справ у зв’язку із карантинними заходами, поточною епідемічною ситуацією в районі, де знаходиться суд або проживає чи здійснює діяльність адвокат; такі дії адвоката  не є порушенням ПАЕ. При цьому, позбавленням права на вільний вибір захисника та порушенням ПАЕ вважається залучення судом адвоката з метою надання  безоплатної правової допомоги замість адвоката, який у цьому ж процесі  надає особі правничу допомогу за договором та повідомив суд про неможливість брати участь у судовому процесі. КДКА регіону та ВКДКА враховувати пункт 5 цього рішення під час розгляду/перегляду дисциплінарних справ щодо здійснення адвокатської діяльності в умовах дії карантину, відповідно до якого: доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П., за умови введення обмеження користування громадським транспортом, звернутися до місцевих органів самоврядування та виконавчої влади, у тому числі КМДА, щодо включення адвокатів до переліку осіб, які будуть мати можливість користуватися громадським транспортом у періоди, коли діє спеціальний режим його роботи за перепустками для окремих категорій працівників; за умови пред’явлення адвокатського посвідчення; рекомендовано регіональним органам адвокатського самоврядування, за умови введення обмеження користування громадським транспортом, звертатися до місцевих органів самоврядування та виконавчої влади щодо вирішення питання користування адвокатами громадським транспортом при пред’явленні лише адвокатського посвідчення.
 2. РАУ прийняла рішення про затвердження Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2021-2025 роки.
 3. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з питань імплементації Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України до розділу 4.5 «Удосконалення інституту адвокатури» Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства, затвердженої Указом Президента від 11.06.2021 року № 231/2021.
 4. РАУ прийняла рішення про результати розгляду листів Голів КДКА регіонів та Голів, членів ДП КДКА регіонів щодо втручання в діяльність адвокатури НАЗК шляхом надсилання повідомлення про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або                               місцевого самоврядування, відповідно до якого вирішено: Взяти до відома озвучену під час засідання Ради адвокатів України позицію представника Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу надіслання повідомлень про факти неподання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та позицію викладену у листах за підписом в.о. керівника Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Амплеєва, що направлені на адресу членів ДП КДКА регіонів. Ініціювати найближчим часом проведення спільного заходу між керівництвом Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України та Національного агентства з питань запобігання корупції для конструктивного спілкування на предмет пошуку можливостей виходу з ситуації з приводу декларування членами органів адвокатського самоврядування, зокрема членами ВКДКА та дисциплінарних палат КДКА відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». У разі не усунення правової невизначеності з питання подання особами, які входять до складу органів адвокатського самоврядування декларації звернутися до Президента України, Верховної Ради України з направленням правової позиції Ради адвокатів України з приводу окресленого питання, а також в порядку визначеному частиною 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» звернутись до Верховної Ради України з проханням створити тимчасову комісію з вказаного питання, з метою парламентського контролю щодо питання, яке має значний суспільний інтерес.
 5. РАУ прийняла рішення про розгляд листів Голови Ради адвокатів Донецької області Керанчук Л.Л. щодо втручання Національного агентства з питань запобігання корупції в роботу регіонального органу адвокатського самоврядування та інших пов’язаних із цим питань відповідно до якого вирішено: доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції з проханням перевірити вищезазначені факти та прийняти відповідні рішення; доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Голови Національного агентства з питань запобігання корупції із заявою про неправомірні дії посадових осіб Національного агентства, всупереч власних повноважень, з проханням провести службове розслідування та притягнути винних осіб до відповідальності; доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ст. 397 КК України – втручання в діяльність захисника чи представника особи з боку посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції; ініціювати процес співпраці Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо напрацювання гармонізації позицій                  в суміжних сферах правозастосування.
 6. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо деяких питань виконання обов’язків адвокатом як суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
 7. РАУ прийняла рішення про результати розгляду листа Державної податкової служби України щодо погодження та затвердження проекту Протоколу про порядок інформаційної взаємодії між Державною податковою службою України та Радою адвокатів України, відповідно до якого вирішено повторно поінформувати Державну податкову службу України, що інформація Єдиного реєстру адвокатів України є відкритою та загальнодоступною на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, а обов’язку чи повноважень Ради адвокатів України на передачу відомостей Єдиного реєстру адвокатів України будь-яким органам ні спеціальним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, ні Положенням про Раду адвокатів України, ні Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженим на виконання статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не передбачено.
 8. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо вимог до адвокатських запитів.
 9. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо можливості адвоката іноземної держави бути учасником (засновником) адвокатських об’єднань в Україні, відповідно до якого адвокат іноземної держави може бути учасником (засновником) адвокатського об’єднання в Україні разом з адвокатами України, лише при включенні такого адвоката як адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України та при здійсненні адвокатської діяльності в Україні з дотриманням всіх вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема статті 59 Закону.
 10. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо необхідного стажу роботи в галузі права, отриманого за кордоном для подальшого набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 11. РАУ прийняла рішення про результати розгляду листів Офісу Генерального прокурора від 10 вересня та 16 листопада 2020 року, які надійшли у відповідь на рішення РАУ від 05 серпня 2020 року № 50 про вжиття заходів в межах повноважень щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями, відповідно до якого вирішено: Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Офісу Генерального прокурора наступне звернення:

–  з вимогою розгляду по суті звернення Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, скерованого листом № 1282/0/2-20 від 26 серпня 2020 року про вжиття заходів в межах повноважень щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями ВАКС;

– з пропозицією Генеральному прокурору доручити розгляд звернення Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України особі, яка за професійними та особистісними характеристиками не матиме антимотивацій та інших перешкод у визначенні суті звернення й ініційованих ним заходів і, відповідно, у формуванні позиції Офісу Генерального прокурора щодо них згідно із Конституцією України, Закону України «Про прокуратуру» та інших актів законодавства;

– з пропозицією розглянути звернення Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України з урахування змісту: ч. 1 ст. 1 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до якої прокуратура становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави; п.п. 1, 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до яких саме Генеральний прокурор представляє прокуратуру у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями та, крім цього, затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

– з пропозицією доповнити Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, затверджених Всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року, статтею 17-1 наступного змісту:

«Стаття 17-1. Повага до незалежності адвокатів.

Прокурор повинен поважати незалежність адвокатів та інститут адвокатури в цілому, що передбачає заборону будь-якої діяльності, що обмежує таку незалежність, а також заборону активної чи пасивної участі у здійсненні такої діяльності іншими особами, в тому числі суддями».

Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу порушення прав людини, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України. Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) про невиконання Генеральною прокуратурою покладених на неї завдань щодо захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

 1. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з питань розроблення стандартів надання правової допомоги неповнолітнім у кримінальному процесі та забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених на захист неповнолітніх, для виконання завдань кримінального провадження.
 2. РАУ прийняла рішення про результати розгляду листа Межевича І.А. щодо перевірки процедури отримання права на заняття адвокатською діяльністю особами, яким Радою адвокатів Київської області 13 березня 2020 року видано свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, відповідно до якого вирішено: встановити, що порушень з боку Ради адвокатів Київської області при прийнятті рішення № 79 від 13 березня 2020 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які успішно пройшли стажування та особам, які подали заяви на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі ч. 5 статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; приведенні осіб до присяги адвоката України у період карантинних заходів, не виявлено. Встановити, що допускається складання особами, стосовно яких прийнято рішення про видачу свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю, присяги адвоката України перед радою адвокатів регіону, на дистанційному засіданні (онлайн, в режимі реального часу при підключенні до інтернету за допомогою програм, відеоконференцзв’язку та інших засобів комунікації) при ідентифікації такої особи учасника за допомогою електронного підпису, або у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Встановити, що складання особами, стосовно яких прийнято рішення про видачу свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю, присяги адвоката України перед радою адвокатів регіону, у тому числі на дистанційному засіданні, і є урочистим заходом. Рекомендувати радам адвокатів регіонів при складанні особами, стосовно яких прийнято рішення про видачу свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю, присяги адвоката України відповідно до статті 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», використовувати державні символи та символи Національної асоціації адвокатів України задля забезпечення урочистості, в рамках передбачених рішеннями Ради адвокатів України.
 3. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Хмельницької області, Регламенту конференції адвокатів Хмельницької області та встановлення квоти представництва.
 4. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Черкаської області.
 5. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Раду адвокатів Черкаської області.
 6. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Раду адвокатів Херсонської області.
 7. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України та Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція).
 8. РАУ прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення, відповідно до якого вирішено внести зміни та доповнення до Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва   і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238:
 • Пункт 3 розділу ІІ Порядку, викласти у наступній редакції:

«3. Провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію),                          у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за адресою основного робочого місця адвоката (куди адвокатом сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування), місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати.

Для ефективного захисту права адвоката на інформацію та уникнення збільшення строків розгляду матеріалів, провадження про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію), у частині порушення права на інформацію, може порушуватися за заявами адвоката за адресою місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від адреси фактичного місця здійснення адвокатської діяльності або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що допустили адміністративне правопорушення.

Якщо провадження за заявою про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП порушується за заявою адвоката на території юрисдикції ради адвокатів регіону, місцезнаходження якої                  є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката, заявник (адвокат) повинен відшкодувати на рахунок такої регіональної ради адвокатів організаційно-технічні витрати, пов’язані з перевіркою  матеріалів, прийняттям рішення про складання/відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення та направленням його до суду у розмірі 15% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається.

До такої заяви (звернення) адвокат додає копію платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду (відшкодування витрат, пов’язаних з перевіркою матеріалів та складання протоколів про адміністративне правопорушення тощо). У разі відмови або відкликання своєї заяви (звернення) заявником після внесення плати за організаційне забезпечення розгляду заяви, така плата не повертається».

Доповнити розділ ІІІ Порядку наступним пунктом:

«20. Заяви адвокатів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП, що подані за адресою основного робочого місця відповідно до даних ЄРАУ, які не сплатили щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до ради адвокатів регіону – залишаються без розгляду».

Рекомендувати адвокатам включати у договір про надання правової допомоги відшкодування витрат, які вони несуть при подані заяв про адміністративне правопорушення до ради адвокатів регіону, місцезнаходження якої є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката. Звернути увагу органів адвокатського самоврядування, Секретаріату НААУ, РАУ на необхідність відшкодування заявником фактичних витрат на копіювання та друк документів, якщо за зверненням (заявою, запитом тощо) здійснюється виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок у розмірі (відповідно до аналогії) визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011 року № 740, зі змінами.

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.
 2. РАУ прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
 3. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Королівстві Іспанія (м. Малага)
 4. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Французькій Республіці (м. Париж).
 5. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Республіці Індія (м. Нью-Делі).
 6. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Ісламській Республіці Пакистан (м. Ісламабад).
 7. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Італійській Республіці (м. Неаполь).
 8. РАУ прийняла рішення про звернення до членів Вищої ради правосуддя Гречківського П.М., Маловацького О.В. щодо розгляду (вирішення) питання про доцільність подальшого перебування на посадах членів Вищої ради правосуддя.
 9. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборчої  конференції адвокатів Донецької області, Регламенту звітно-виборчої  конференції адвокатів Донецької області та встановлення квоти представництва.
 10. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської області, Регламенту щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської області та встановлення квоти представництва.
 11. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів Чернігівської області, Регламенту звітної конференції адвокатів Чернігівської області та встановлення квоти представництва.
 12. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів Харківської області,  Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів Харківської області та встановлення квоти представництва.
 13. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Полтавської області, Регламенту конференції адвокатів Полтавської області та встановлення квоти представництва.
 14. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Рівненської області, Регламенту конференції адвокатів Рівненської області та встановлення квоти представництва.
 15. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва.
 16. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Дніпропетровської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Дніпропетровської області, Регламенту конференції адвокатів Дніпропетровської області та встановлення квоти представництва.
 17. РАУ прийняла рішення про скликання щорічної звітної конференції адвокатів Кіровоградської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів щорічної звітної конференції адвокатів Кіровоградської області, Регламенту щорічної звітної конференції адвокатів Кіровоградської області  та встановлення квоти представництва.
 18. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Чернівецької області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Чернівецької області, Регламенту конференції адвокатів Чернівецької області та встановлення квоти представництва.
 19. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Тернопільської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Тернопільської області, Регламенту конференції адвокатів Тернопільської області та встановлення квоти представництва.
 20. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Волинської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Волинської області, Регламенту конференції адвокатів Волинської області та встановлення квоти представництва.
 21. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Івано-франківської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Івано-Франківської області, Регламенту конференції адвокатів Івано-Франківської області та встановлення квоти представництва.
 22. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Сумської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Сумської області, Регламенту конференції адвокатів Сумської області та встановлення квоти представництва.