ЗВІТ

представника адвокатів Донецької області

у складі Ради  адвокатів Україн

         Згідно ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України (далі – РАУ), яка складається з тридцяти членів, в тому числі із представників від кожного регіону.         З моменту створення і до 01.01.2019 року всього відбулось 53 засідання РАУ:- 2012-2013 роки – 8 засідань;- 2014 рік – 6 засідань;- 2015 рік – 6 засідань;- 2016 рік – 9 засідань;- 2017 рік – 10 засідань;- 2018 рік – 14 засідань.        Всього Радою адвокатів України з 2012 року по 01.01.2019 року всього було прийнято 1454 рішень:- 2012-2013 роки – 273 рішення;- 2014 рік – 193 рішення;- 2015 рік – 170 рішень;- 2016 рік – 300 рішень;- 2017 рік – 284 рішень;- 2018 рік – 234 рішення.

 

Станом на 15 жовтня 2020 року проведено:

7 засідань Ради адвокатів України, з яких

3 за допомогою засобів електронного зв’язку, методом електронного голосування (опитування),

3  у режимі відео конференції.

Прийнято 90 рішень Ради адвокатів України. Ключові рішення:

 1. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Одеської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Одеської області, Регламенту конференції адвокатів Одеської області та встановлення квоти представництва.
 2. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Запорізької області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Запорізької області, Регламенту конференції адвокатів Запорізької області та встановлення квоти представництва.
 3. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Київської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Київської області, Регламенту конференції адвокатів Київської області та встановлення квоти представництва.
 4. РАУ прийняла рішення про затвердження відкритої заяви Ради адвокатів України з приводу заборони ототожнення адвоката з клієнтом.
 5. РАУ прийняла рішення про висунення кандидатури адвоката Гречківського Івана Павловича на посаду Голови комітету PECO у Раді адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ)
 6. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо участі адвоката за договором про надання правової допомоги клієнту, який одночасно є його помічником, у контексті статті 9 Правил адвокатської етики.
 7. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Раду адвокатів Запорізької області у зв’язку із зміною її місцезнаходження.
 8. РАУ прийняла рішення про встановлення винагороди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2020 році.
 9. РАУ прийняла рішення про повноваження адвоката на період зупинення права на заняття адвокатською діяльністю,згідно якого надали відповідь заявнику, де зазначили: дії адвоката, в період дії дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на здійснення адвокатської діяльності направлені на укладення договору про надання правової допомоги є такими, що не відповідають вимогам діючого законодавства та в результаті цього можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; укладені договори та видані ордери адвокатом в період дії дисциплінарного стягнення є нікчемними, оскільки заключені без відповідної правосуб’єктності.
 10. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо порушень діючого законодавства у разі прийняття протягом року після звільнення з органів прокуратури доручень від клієнтів про здійснення захисту у кримінальних провадженнях.
 11. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо повторного обрання конференцією адвокатів регіону члена органу адвокатського самоврядування регіону.
 12. РАУ прийняла рішення про питання допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, особи, яка звільнена за порушення правил прокурорської етики, відповідно до якого роз’яснила, що порушення правил прокурорської етики не підпадає під дію п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. п. 4 пункту 7 розділу 2 Порядку допуску складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013, із подальшими змінами та доповненнями; а також звернула увагу, що рішення про допуск до складання кваліфікаційних іспитів на право заняття адвокатською діяльністю приймає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури на підставі заяви та доданих документів до неї, враховуючи ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в контексті конкретних обставин.
 13. РАУ прийняла рішення про скерування звернення народного депутата України Кузьміна Р.Р. № 70-вих. від 27 січня 2020 року до КДКА м. Києва, відповідно до якого скерувала відповідне звернення про проведення перевірки щодо опублікованих у ЗМІ відомостей про адвокатську діяльність Закревської Є.О. у «справах Майдану» та ймовірного порушення нею вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і загальних засад професійної поведінки адвоката до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва для належного розгляду та реагування.
 14. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Дніпропетровської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Дніпропетровської області, Регламенту конференції адвокатів Дніпропетровської області  та встановлення квоти представництва.
 15. РАУ прийняла рішення про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій, відповідно до якого надано право радам адвокатів регіонів за заявами адвокатів, поданими до 31 січня поточного року приймати рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно наступних категорій адвокатів:
  1. Особи з інвалідністю 1 та 2 групи;
  2. Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових дій, ветерани війни;
  3. Особи, які приймали участь у бойових діях на територіях інших країн – учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни;
  4. Особи, які захищають та/або захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть та/або брали безпосередню участь в АТО/ООС , забезпеченні її проведення та отримали статус учасника бойових відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  5. Особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій;
  6. Особи, які були вимушені покинути місце свого постійного проживання, у зв’язку з проведенням АТО/ООС;
  7. Особи, мобілізовані для проходження військової служби, у разі, якщо такий внесок раніше не був ними сплачений.

 

 1. РАУ прийняла рішення про звернення до європейських інституцій, комітетів Верховної Ради України, Генерального прокурора з питань порушення прав адвокатів, відповідно до якого на звернення Заступника Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Солодко Є.В., заяви адвоката Шевкопляс М. П. про грубі порушення детективами НАБУ та прокурорами САП прав адвоката і гарантій адвокатської діяльності у справі під умовною назвою у ЗМІ  «Справа Золотого Мандарину» вирішено доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Комісара Ради Європи  з прав людини, Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), ІВА, моніторингового комітету                           ПАРЕ, Міжнародної комісії юристів (ICJ) з проханням вжити в межах повноважень заходи реагування щодо недопущення  втручання та перешкод у здійсненні адвокатської діяльності з боку правоохоронних органів,  у тому числі шляхом переслідування адвокатів за надання ними правової допомоги клієнтам, а також поінформувати Європейський Суд з прав людини,  Комітет з питань правоохоронної діяльності та Комітет з питань правової  політики Верховної Ради України, Генерального прокурора про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, переслідування з боку правоохоронних органів адвокатів за                          виконання ними своїх професійних обов’язків та ототожнення їх з клієнтами.
 2. РАУ прийняла рішення про звернення до РСУ, ВРП, європейських інституцій з приводу статті судді ВАКС Віктора Маслова «Про заходи протидії процесуальним зловживанням у кримінальному провадженні», відповідно до якого доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, з проханням вжити в межах повноважень заходи реагування з метою недопущення обмежень прав людини, у тому числі права на захист; поінформувати про позицію судді  ВАКС Віктора Маслова викладену в статті «Про заходи протидії процесуальним зловживанням у кримінальному провадженні», яка засвідчує суттєві недоліки з точки зору кримінального процесуального законодавства і європейських стандартів у сфері прав людини, та спрямована на підбурювання суддівського корпусу до нехтування процесуальними правами сторони захисту, що своєю чергою є перешкодою справедливому судовому розгляду.
 3. РАУ прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА, а саме до пункту 3.49: « 3.49. У разі оскарження одного і того ж рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, або/та дій чи бездіяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду, ВКДКА виносить постанову про закриття провадження, виходячи з принципу правової визначеності, встановленого Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У разі одночасного оскарження одного й того самого рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, або/та дій чи бездіяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури різними сторонами дисциплінарного провадження (особою, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката та адвокатом) до різних компетентних органів (до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та до суду), скарга розглядається тим органом, якого визначив суб’єкт оскарження».
 4. РАУ прийняла рішення про розроблення Концепції навчання членів органів адвокатського самоврядування.
 5. РАУ прийняла рішення про затвердження Програми партнерства з Національною асоціацією адвокатів України на 2020 рік.
 6. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
 7. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Додатку № 1 Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019 р.
 8. РАУ прийняла рішення про розроблення функціоналу в ЄРАУ для ідентифікації адвокатів через зазначення дати народження адвоката.
 9. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо забезпечення прав адвокатів на щорічну відпустку.
 10. РАУ прийняла рішення про звернення до правоохоронних органів щодо перешкоджання адвокатської діяльності та тиску на адвоката Болдіна М.Я.
 11. РАУ прийняла рішення про деякі питання сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на 18 червня 2020 року.
 12. РАУ прийняла рішення про неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом, відповідно до якого РАУ вказала на неприпустимість ототожнення адвоката з клієнтом у публічних закликах політиків та/або будь-яких інших осіб, які дискредитують інститут адвокатури, містять грубі порушення вимог Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», суперечать міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушують гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя. РАУ визначила, що публічні заклики політиків та/або будь-яких інших осіб стосовно ототожнення адвоката з клієнтом грубим  порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», міжнародних стандартів незалежної  адвокатської професії в демократичній правовій державі, порушенням гарантій незалежної адвокатської діяльності, порушенням гарантій кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя, що  можуть стати підставою для звернення адвокатів до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

Доручено Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України розробити законопроект щодо встановлення відповідальності за порушення гарантій адвокатів, визначених у статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та подати його для розгляду та обговорення на чергове засідання Ради адвокатів України для подальшої передачі суб’єктам законодавчої ініціативи. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Верховної Ради України з проханням вжити в межах повноважень заходи щодо недопущення в офіційній риториці народних депутатів України  публічних закликів стосовно ототожнення адвоката з клієнтом

 1. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій з приводу коментарів Голови Верховного Суду        Данішевської  В.І., відповідно до якого РАУ засудила висловлювання Голови Верховного Суду Данішевської В.І. спрямовані на забезпечення  неконституційного обвинувального ухилу в діяльності судів України; засудила висловлювання Голови Верховного Суду Данішевської В.І. щодо заощаджень на послугах адвокатів як  спрямовані  на  знецінення статусу адвоката та втручання в його незалежну професійну діяльність. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Голови Верховного Суду Данішевської В.І. щодо спростування озвученої 01 червня 2020 року неприпустимої для адвокатів позиції, а у разі відмови – ініціювати перед Пленумом Верховного Суду дострокове звільнення Данішевської В.І. з посади Голови Верховного Суду. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Вищої ради правосуддя, Пленуму Верховного Суду, Ради суддів України та Європейської асоціації суддів про неприпустимість ухилу до репресивного правосуддя в офіційній риториці Голови реформованого Верховного Суду.
 2. РАУ прийняла рішення про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 3. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно – виборної конференції адвокатів Чернігівської області, Регламенту звітно – виборної конференції адвокатів Чернігівської області та встановлення квоти представництва.
 4. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно- виборчу конференції адвокатів Донецької області, Регламенту звітно-виборчої конференції адвокатів Донецької області та встановлення квоти представництва.
 5. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Регламенту Ради адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 115 від 30.08.2014 року, відповідно до якого дистанційне засідання РАУ може бути проведено за розпорядженням Голови РАУ шляхом: електронного голосування (опитування) членів РАУ за допомогою засобів електронного зв’язку (пошти) та інших засобів комунікації; онлайн (голосування в режимі реального часу при підключенні до інтернету) за допомогою програм, відеоконференцзв’язку та інших засобів комунікації.
 6. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. № 178, із змінами та доповненнями, а саме про доповнення Регламенту ради адвокатів регіону розділом 13-1 «Порядок проведення дистанційного засідання РАР  за допомогою засобів комунікації».
 7. РАУ прийняла рішення про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Королівстві Швеція (м. Стокгольм).
 8. РАУ прийняла рішення про участь адвокатів у судових процесах в умовах дії карантину, відповідно до якого з метою захисту адвокатів, доручено Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Вищої ради правосуддя та Ради суддів України, акцентувавши  увагу на особливостях, які виникли при здійсненні судочинства, у зв’язку з існуванням запроваджених Урядом карантинних обмежень. Такий стан об’єктивно може перешкоджати  участі адвокатів в судових процесах, а тому має враховуватись при розгляді судами справ, оскільки цим не порушуються  розумні строки їх розгляду.
 9. РАУ прийняла рішення про скерування до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики науково-практичного висновку на проект Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення окремих питань організації адвокатської діяльності» (реєстр. № 2303 від 23.10.2019).
 10. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій з приводу позиції Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна щодо реформування КДКА регіонів, відповідно до якого визнано неприйнятними пропозиції про втручання держави у будь-які, у тому числі дисциплінарні процедури адвокатури, шляхом включення до діючого складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів діючих суддів або суддів у відставці за квотою. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та голів парламентських комітетів про потенційну загрозу знищення інституційної гарантії незалежності адвокатури — адвокатського самоврядування та саморегулювання професії. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї ООН, повідомивши про намагання відступити від європейських стандартів та принципів у європейському шляху розвитку самоврядності і незалежності української адвокатури. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. створити робочу групу з питань напрацювання внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з метою забезпечення ефективної реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина, принципів верховенства права та доступності професійної правничої допомоги.
 11. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій з питань порушення прав адвокатів у зв’язку з невиконанням правоохоронними органами судових рішень у відповідь на звернення члена Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Пеліхоса Є.М. від 20 липня 2020 року в інтересах адвоката Богатиря В.В. щодо кримінального переслідування, невиконання ухвал слідчих суддів, грубого порушення права на захист шляхом недопущення захисників до участі у кримінальному провадженні, РАУ вирішила доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї ООН звернення з проханням в межах повноважень вжити заходи реагування щодо порушення прав адвокатів у зв’язку з невиконанням правоохоронними органами судових рішень, якими забезпечено доступ адвокатів до захисту.
 12. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Запорізької області у зв’язку із зміною місцезнаходження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.
 13. РАУ прийняла рішення про недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні  права адвокатів у відповідь на звернення Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Боряк Г.Л. (вх. № 1989/0/1 від 28 липня 2020 року) щодо порушення прав адвоката Кравця Р.Ю. РАУ затвердила роз’яснення положення статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо заборони ототожнення адвоката з клієнтом Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї ООН з проханням вжити в межах повноважень заходи реагування щодо недопущення ототожнення адвокатів з клієнтами та втручання в  професійні  права адвокатів.
 14. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі у відповідь на звернення адвокатів Бойка П.А., Черезова І.Ю., Крамаренка Є.В., Надточиєвої А.П., Палагицької Г.С., Цибенка О.В., Черезової Т.О. (вх. № 1870/0/1-20 від 20.07.2020) про порушення суддями Вищого антикорупційного суду гарантій адвокатської діяльності та професійних прав адвокатів. РАУ вирішила доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Президента України, Голови Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, Вищої Ради правосуддя, Ради суддів України, Європейської асоціації суддів, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Комісару Ради Європи звернення про вжиття заходів в межах повноважень щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями ВАКС.
 15. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій з приводу втручання  в адвокатську діяльність у відповідь на звернення Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ щодо неправомірних дій з боку працівників Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема втручання в адвокатську діяльність Логвинського Г.В., Шевкопляс М.П., Володимирської О.М. РАУ вирішила затвердити висновок Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ щодо втручання в адвокатську діяльність Логвинського Г.В., Шевкопляс М.П., Володимирської О.М. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та голів парламентських комітетів, Офісу Генерального прокурора, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, правоохоронних органів, міжнародних інституцій, а саме: Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), у тому числі Моніторингового комітету ПАРЄ, Комісару Ради Європи, міжнародних донорів про порушення прав та гарантій адвокатської діяльності з боку правоохоронних та державних органів, які дискредитують євроінтеграційні позиції України із скеруванням рішення Пленуму Європейського суду з прав людини від 06 липня  2020 року  щодо відмови зняття імунітету з Георгія Логвинського.
 16. РАУ прийняла рішення про скасування рішення Ради адвокатів Закарпатської області щодо видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Паршутіну Андрію Борисовичу.
 17. РАУ прийняла рішення про скасування рішень Ради адвокатів Харківської області, пов’язаних із проходженням стажування, видачею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняттям присяги Ринчаком В.І.
 18. РАУ прийняла рішення щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання».
 19. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів щорічної конференції адвокатів Полтавської області, Регламенту щорічної конференції адвокатів Полтавської області та встановлення квоти представництва.
 20. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Хмельницької області, Регламенту конференції адвокатів Хмельницької області та встановлення квоти представництва.
 21. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Волинської області, Регламенту конференції адвокатів Волинської області та встановлення квоти представництва.
 22. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Закарпатської області, Регламенту конференції адвокатів Закарпатської області та встановлення квоти представництва.
 23. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Кіровоградської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Кіровоградської області, Регламенту конференції адвокатів Кіровоградської області та встановлення квоти представництва.
 24. РАУ прийняла рішення про скликання конференції адвокатів Рівненської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Рівненської області, Регламенту конференції адвокатів Рівненської області та встановлення квоти представництва.
 25. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Донецької області у зв’язку із зміною місцезнаходження КДКА Донецької області.

 1. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Положення про Раду адвокатів Донецької області у зв’язку із зміною місцезнаходження Ради адвокатів Донецької області.
 2. РАУ прийняла рішення про розгляд звернення Заступника Голови ВРП Маловацького О.В. щодо проекту рекомендацій про доступ до правосуддя в умовах карантину, відповідно до якого доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутися до Вищої ради правосуддя, акцентувавши увагу на необхідності внесення змін до процесуальних кодексів щодо визнання поважною причиною для відкладення розгляду справ введення обмежувальних карантинних заходів на всій території України, з метою подальшого їх внесення до парламенту суб’єктом законодавчої ініціативи; доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Вищої ради правосуддя пропозиції до проекту рекомендацій щодо доступу до правосуддя в умовах карантину.
 3. РАУ прийняла рішення про скасування рішення Ради адвокатів Одеської області від 15 квітня 2020 року «Про виділення коштів для надання адвокатам одноразової безповоротної неоподатковуваної матеріальної допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19», відповідно до якого скасовано рішення Ради адвокатів Одеської області від 15 квітня 2020 року «Про виділення коштів для надання адвокатам одноразової безповоротної неоподатковуваної матеріальної допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19»; заборонено здійснювати радам адвокатів регіонів такі витрати, оскільки вони можуть трактуватися відповідними державними органами як розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) організації, що може поставити під загрозу перебування Національної асоціації адвокатів України та регіональних рад адвокатів у Реєстрі неприбуткових установ та організацій; рекомендовано радам адвокатів регіонів здійснювати благодійну діяльність шляхом донесення до адвокатів, які здійснюють діяльність у відповідних регіонах, інформації про існування та оперативну роботу ВБО «Благодійний фонд допомоги адвокатам», основною метою створення якого було саме захист за забезпечення соціальних та суспільних прав адвокатів.
 4. РАУ прийняла рішення про розгляд звернень адвоката Кубинця В.В. щодо відзначення нагородами НААУ, відповідно до якого доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити відповідь заявнику за результатами обговорення звернень № 1022-1-2п  від 23.12.2019 року, № 1022-1-3 від 05.03.2020 року, № 1022-1-4 від 09.07.2020 року щодо відзначення нагородами НААУ адвокатів адвокатського об’єднання ЮК «SeP&P» Павлова С.С., Кубинця В.В., Пономаренка Д.Ю. та старшого наукового радника АО ЮК «SeP&P» Бея В.І., звернувши увагу що процедура присудження нагород НААУ є виключним повноваженням Номінаційного Комітету НААУ.
 5. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення стосовно розгляду КДКА скарг щодо неналежної поведінки адвоката, якщо в ЄРАУ зазначено декілька робочих місць адвоката в різних регіонах, відповідно до якого дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за основною адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України відповідно до статті 33 Закону в розрізі конкретних обставин.
 6. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо безперервності діяльності членів органів адвокатського самоврядування.
 7. РАУ прийняла рішення про розгляд відкритого звернення КДКА Одеської області № 719/0/9-20 від 17 вересня 2020 року в частині втручання та перешкоджання діяльності роботи КДКА Одеської області, відповідно до якого вважати неприпустимими дії адвокатів, які з метою тиску та недопущення розгляду дисциплінарної скарги, зриву засідання дисциплінарної палати КДКА регіону залучають «професійних активістів», а також встановлено, що факт залучення адвокатом «професійних активістів» при розгляді КДКА регіону дисциплінарного провадження розцінюється як грубе одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 8. РАУ прийняла рішення щодо забезпечення фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування, відповідно до якого доручено Голові Вищої ревізійної комісії адвокатури Болдіну М.Я. в 7-денний строк розробити алгоритм відшкодування радами адвокатів регіонів витрат на службові відрядження представників адвокатів регіону у складі ВКДКА та подати його на розгляд чергового засідання Ради адвокатів України для прийняття відповідного рішення. Доручено Голові Вищої ревізійної комісії адвокатури Болдіну М.Я. призначити та провести позачергові перевірки регіональних органів адвокатського самоврядування, а саме КДКА та Рад адвокатів Львівської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей та через 20 днів подати результати перевірок органів адвокатського самоврядування відповідних областей на розгляд чергового засідання Ради адвокатів України для прийняття відповідного рішення. Доручено Голові Вищої ревізійної комісії адвокатури Болдіну М.Я. провести нараду з Головами рад адвокатів регіонів та Головами КДКА регіонів з приводу відшкодування витрат на службові відрядження представників адвокатів регіону у складі ВКДКА для вироблення єдиної позиції з цього питання.
 9. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій редакції Програми проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 10. РАУ прийняла рішення про передачу до ВКДКА Інформаційного висновку Спеціальної тимчасової комісії щодо проведення конференції адвокатів Дніпропетровської області та матеріалів перевірки з цього питання.
 11. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 12. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яснення щодо вичерпного переліку вимог до адвокатського запиту.
 13. РАУ прийняла рішення про розгляд запиту Професійної спілки «Українська незалежна фундація правників» вих. № 846 від 09 липня 2020 р.
 14. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ стосовно Закалюка О.З. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 5992 від 23 листопада 2017 року).
 15. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ стосовно Степанова С.Є. (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія КВ № 005777 від 30 червня 2016 року).
 16. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ стосовно Вітера С.В. та Органюка Ю.Ю.
 17. РАУ прийняла рішення про внесення та затвердження змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.
 18. РАУ прийняла рішення про звернення до українських та міжнародних інституцій з питань порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності у відповідь на звернення адвоката Авдєєнка В.А. від 30 квітня 2020 року та доповнення до нього щодо вжиття заходів про відновлення його порушених прав та гарантій адвокатської діяльності, РАУ вирішила доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до Президента України, Голови Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Міжнародної комісії юристів, Європейської асоціації суддів, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Комісару Ради Європи звернення про вжиття заходів в межах повноважень щодо недопущення порушень прав людини на захист і професійних прав адвокатів в судовому процесі суддями ВАКС.
 19. РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з вивчення питань, порушених у листі Заступника начальника Головного управління ДПС у м. Києві О. Малихіної № 130202/10/26-15-12-02-17 від 17  вересня          2020 року.

 

 

 

Осика Сергій Валентинович 

представник адвокатів Донецької області у складі Ради адвокатів України