Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – колегіальний орган, що діє в системі органів Національної асоціації адвокатів України та є національним органом адвокатського самоврядування, на який Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» покладено завдання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

 

Повноваження, порядок формування та діяльності ВКДКА визначаються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України, рішенням з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, Положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

 

Метою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є забезпечення здійснення адвокатського самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині здійснення контролю та сприяння організації діяльності КДКА регіонів при вирішенні питання кваліфікаційного відбору осіб, які виявили намір здійснювати адвокатську діяльність, ті дисциплінарної відповідальності адвокатів.

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: 1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 3) виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

За звітний період Вищі кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підготувала та затвердила декілька узагальнень дисциплінарної практики, а саме: щодо заяв  (скарг) представників прокуратури та правоохоронних органів, з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката,  з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката, щодо дотримання адвокатами норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет, які розміщені на  офіційному сайті  Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

Через введення карантинних обмежень протягом звітного періоду засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури проводилися  не кожного місяця, але по декілька днів, а саме 21-23 грудня 2020, 18-20 лютого 2021, 27-29 травня 2021, 30.06-01.07.2021, 04.08-05.08.2021, 30.09-01.10.2021 року. На порядку денному кожного  дня засідання було не менше 30 справ.

 

Як представник адвокатів Донецької області в Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури була присутня на усіх визначених засіданнях ВКДКА та заходах, присвячених питанням порядку застосування КДКА регіонів кваліфікаційних та дисциплінарних практик, які проводилися у місті Києві, місті Кам’янець-Подільському, смт. Затоці Одеської області, та виконувала свої обов’язки згідно вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: знайомилась з усіма матеріалами, поданими на розгляд комісії; брала участь у перевірці матеріалів за дорученням Голови ВКДКА, розробці проектів рішень, була доповідачем по справам; вносила пропозиції щодо проектів рішень ВКДКА; висловлювала свою думку стосовно сутності питань; вносила пропозиції щодо проектів рішень ВКДКА; брала участь в голосуванні. Як член ВКДКА підготувала 10 проектів рішень.

 

За звітний період до ВКДКА було оскаржено 7 рішень, прийнятих дисциплінарної палатою КДКА Донецької області. Одно рішення було скасовано, матеріали направлені на новий розгляд на стадію перевірки.

 

Рішення кваліфікаційної палати КДКА Донецької області до ВКДКА  не оскаржувалися.

 

Статистична звітність про результати прийнятих рішень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за скаргами на рішення КДКА Донецької області за період з листопада 2020 року по жовтень 2021 року

 

N Дата

 

Кількість розглянутих дисциплінарних справ та результати їх розгляду

 

Кількість розглянутих  кваліфікаційних справ та результати їх розгляду Загальна кількість розглянутих справ
1. 22.02.

2020

Рішення № ХІІ-006/2020 прийняте за результатами розгляду скарги адвоката Копичка  Ігоря Анатолійовича на рішення КДКА Донецької області від 27.08.2020 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення права на заняття адвокатською діяльністю  на строк шість місяців.

 

Скаргу адвоката залишено без задоволення, рішення  КДКА Донецької області – без змін

 

0 1
2. 20.02.

2021

Рішення № ІІ-013/2021, прийняте за результатами розгляду скарги Тараман Яни Юріївни на рішення КДКА Донецької області від 26.11.2020, яким було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи у відношенні адвоката Гуртового Михайла Борисовича.

 

Скаргу Тараман Яни Юріївни задоволено частково, рішення КДКА Донецької області від 26.11.2020 року скасовано, матеріали направлено на новий розгляд до КДКА Донецької області на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

 

0 1
3. 27.05.

2021

Рішення V-004/2021, прийняте за результатами розгляду скарги адвоката Богатченко Валентини Миколаївни на рішення КДКА Донецької області від 10.09.2020 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності шляхом зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк три місяці.

 

Скаргу адвоката залишено без задоволення, рішення КДКА Донецької області – без змін

 

0 1
4. 30.06.

2021

Рішення VI-007/2021 прийняте за результатами розгляду скарги Дадашова Ордаша Саліховича на рішення КДКА Донецької області від 26.11.2020, яким було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи у відношенні адвоката Деменкової Євгенії Сергіївни.

 

Скаргу Дадашова Ордаша Саліховича залишено без задоволення, рішення КДКА Донецької області – без змін

 

0 1
5. 30.09.2021 Рішення № ІІ прийняте за результатами розгляду скарги директора Горлівського інституту іноземних мов Державного навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» Бєліцької Євгенії Миколаївни на рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Шокурова Дмитра Геннадійовича.

 

Скаргу директора Горлівського інституту іноземних мов Державного навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» Бєліцької Євгенії Миколаївни залишено без задоволення, рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 – без змін

 

0 2
30.09.2021 Рішення № ХІІ, прийняте за результатами розгляду  скарги адвоката Верченко Ольги Олександрівни на рішення КДКА Донецької області від 25.06.2021 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один місяць.

 

Скаргу адвоката Верченко Ольги Олександрівни залишено без задоволення, рішення КДКА Донецької області від 25.06.2021 – без змін

 

   
6. 01.10.2021 Рішення № ХІІ, прийняте за результатами розгляду скарги Короленка Миколи Володимировича на рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Опалюка Сеергія Валерійовича.

 

Скаргу Короленка Миколи Валерійовича залишено без задоволення, залишено без задоволення, рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 – без змін

 

   

 

За звітний період до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  було оскаржено 7 рішень КДКА Донецької області, з яких 6 було залишено без змін. Це свідчить про високий рівень  та законність рішень, які  приймає    кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області.

 

Представник адвокатів

Донецької області в ВКДКА Юлія КЛЕЧАНОВСЬКА