м.Краматорськ                                         “_18_” грудня  2019р

 

Ревізійна комісія адвокатів Донецької області провела планову перевірку  господарско-фінансової діяльності Ради адвокатів Донецької області  та КДКА Донецької області.

 

Перевірка РАР проводилась за період  з 01.01.2019р. по 30.10.2019р.

 

КДКА Донецької області зареєстрована 03.11.2005р. ЄДР:21963412

Рада адвокатів Донецької області зареєстрована 08.01.2013р. ЄРПОУ:38532263

Місцезнаходження РАР та КДКА.: вул.Дружби,9 м.Краматорськ. Донецької області.

 

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за цей період були:

Голова РАР                                     Л.Л.Керанчук

БухгалтерРАР:                                В.М.Кучмиста

 

Голова КДКА:                                 Т.Ю.Коростеліна

Бухгалтер КДКА:                            І.М.Жабіна

 

Метою здійснення перевірки було надання висновку  щодо дотримання суб`єктами перевірки вимог законодавства про ведення фінансово-господарської діяльності підтвердження достовірності данних що містяться у фінансових документах за зазначений період.

Перевірка проводилась з 29.11.2019р. по 18.12.2019р. за адресою: вул.Дружби,9 м.Краматорськ, Донецька обл.

Уповноваженими членами РКА для проведення перевірки були:

1.Корольова Олена Іванівна

2.Рябошапка Анатолій Максимович

3.Кадієвський Олександр Сергійович

4.Шевченко Сергій Анатолійович

 

Перелік документів та інформації, представленої для перевірки в обсязі відповідно до п.4.1.1.Положення про РКАР

 1. Довідка про відкриті банківські рахунки

2.Виписка по банківським рахункам

3.Кошториси

4.Накази по кадрам

5.Штатний роспис

6.Посадові інструкції на працівників

7.Інвентарізаційний опис майна

8.Звіти та баланс

9.Авансові звіти

10.Договори

 

 

Перевіркою встановлено:

 

 1. Доходи

 

Рада адвокатів Донецької області

 

При перевірці первинних документів Ради за відповідний період встановлено, що її доходи формувались тільки з джерел, передбачених законом.

Доходи Ради складалися з надходжень за складання кваліфікаційних іспитів та плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг.

За результатами перевірки не виявлені доходи, які не відповідали б статутній діяльності Ради.

Фінансовий стан комісії задовільний та не ставить під загрозу діяльність органу адвокатського самоврядування.

 

КДКА

При перевірці первинних документів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за відповідний період встановлено, що її доходи формувались тільки з джерел, передбачених законом.

Доходи комісії складалися з надходжень за складання кваліфікаційних іспитів та плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг.

За результатами перевірки не виявлені доходи, які не відповідали б статутній діяльності комісії.

Фінансовий стан комісії задовільний та не ставить під загрозу діяльність органу адвокатського самоврядування.

 

 1. Аналіз балансу

 

Рада адвокатів Донецької області

 

Активи знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул. Дружби,9

Для перевірки надані усі бухгалтерські документи Ради Адвокатів Донецької області.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність проводиться згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства Фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

За результатами перевірки не виявлено будь-яких зловживань посадовими особами комісії або порушення закону а також витрат на придбання активів Ради, які б не відповідали статутній діяльності.

Під час перевірки були виявлені незначні порушення ведення бухгалтерського обліку, які пов’язані із тим, що певні документи, у разі їх підписання комісією, підписані не усіма членами комісії. Також рішення про перерахування коштів суб’єктам господарювання за надання послуг або продажу товарів приймались на підставі документів (рахунок на оплату, накладна, договір), які не підписані зі сторони самого суб’єкта господарювання.

Під час перевірки дані недоліки були виправлені Радою

 

КДКА

 

Активи комісії знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул.. Дружби, 9 та вул. Уральська, б. 12, офіс 114.

Для перевірки надані усі бухгалтерські документи КДКА Донецької області.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність проводиться згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства Фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

За результатами перевірки не виявлено будь-яких зловживань посадовими особами комісії або порушення закону а також витрат на придбання активів КДКА, які б не відповідали статутній діяльності.

 

3. Кошти

 

.Суб’єктом перевірки для здійснення перевірки за період 01.01.2019-29.11.2019 р. було надано членам РКА банківські виписки по дебітному рахунку у АТ «АЛЬФА-БАНК» № UA633003460000026003015269101 від 02.01.2019,

Сальдо на 02.01.2019р. – 1933574,75 грн грн.

Сальдо на 02.11.2019 р.- 2700800.00 грн.

КДКА Донецької області, ЄДРПОУ 21963412, має поточний рахунок №26008053622741 відкритий 08 серпня 2017 року в банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335548.

Сальдо на 03.01.2019.- 658965,85 грн.

Сальдо на 26.11.2019 р. –284627,05 грн.

РАР та КДКА Донецької області надали  РКА банківські виписки .

Залишки грошових коштів суб’єктів перевірки на поточному рахунку в банку на кінець терміну перевірки підтверджені виписками з банку і відповідають залишкам по бухгалтерському обліку. Співставленням оборотів і сальдо за банківськими виписками по поточному рахунку розходжень не встановлено.

 

4. Аналіз доходів та вират

 

         Рада адвокатів Донецької області

 

В 2019 р. (із 01.01.2019 по 30.10.2019 р.) Рада адвокатів отримала дохід в розмірі 3430470 грн.

 

В 2019р (із 01.01.2019 по 30.10.2019 р.) Радою адвокатів витрачено  2439940грн.

Основними статтями витрат Ради адвокатів в цей період були:

807310 грн. – фонд оплати праці штатних працівників;

438615грн.- налоги та сбори

102000– витрати на приміювання членів Ради

142335 грн. – витрати на відрядження;

60200 грн. – матеріальна допомога адвокатам регіону;

163970грн.- внескі адвокатів до НААУ

785710грн. – утримання офісу, із них:

 • 107580 грн. – покупка меблів, компютерної техніки, телефонів для семінарів;
 • 24210 грн. – канцтовари; хозтовари, ремонт та обслуг.техники
 • 85450 грн. – орендна плата;
 • 35900 грн.  –   витрати на виготовлення ордерних книжок
 • 18320грн. – витрати на виготовлення свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю
 • 19440грн. – інши витрати ( послуги банку, КДКА)
 • 446095грн. -проведення семінарів, конференцій, виїздних засідань Ради
 • 44515грн.- організація заходів з підвищення кваліфікації

 

Витрат, які б не відповідали статутной діяльності, або свідчили про нецільове використання коштів не виявлено

Фінансовий та бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавства, в повному обсязі.

Бухгалтером використовується спеціалізована бухгалтерська програма 1С, ведуться головна та касова книга, журнали-ордери по усім бухгалтерським рахункам із доданими первинними документами, які підтверджують усі надходження та витрати Ради.

 

Просрочена дебіторська та кредиторська заборгованість на 30.10.2019р. відсутня.

 

КДКА

 

В 2019 р. (із 01.01.2019 по 30.10.2019 р.) КДКА  отримала дохід в розмірі 4399900,00 грн.,

 

Основними статтями витрат КДКА в цей період були:

2603952грн. – фонд винагородження по виборчому складу

246000 грн. – фонд оплати праці штатних працівників;

626989 грн. – ЄСВ 22% на виплачену заробітну плату;

61092 грн. – винагорода представнику РАР в ВКДКА

60000грн. – відшкодування витрат представнику РАР в ВКДКА

300000 грн. – виплати на відрядження;

73200грн. – премія та надбавки найманим працівникам

337200 грн. – утримання офісу, із них:

18000 грн. – діяльність КДКА  ( витрати на виготовлення свідоцтв, науково-методине забезпечення)

40800 грн. інші витрати (послуги банку поштові послуги, , госп.витрати тощо).

Бухгалтером використовується спеціалізована бухгалтерська програма 1С, ведуться головна та касова книга, журнали-ордери по усім бухгалтерським рахункам із доданими первинними документами, які підтверджують усі надходження та витрати КДКА.

 

Просрочена дебіторська та кредиторська заборгованість на 30.10.2019р. відсутня.

Фінансовий та бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавства, в повному обсязі

Витрат, які б не відповідали статутной діяльності КДКА, не встановлено.

 

Факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності , встановленного чинними нормативно-правовими актами  при здійсненні фінансово-господарської діяльності не встановлено.

 

Кошторис та штатний розпис РАР та КДКА на 2019р. затверджені конференцією адвокатів  відповідно до  ч.5 ст.47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

Роспорядження коштами РАР та КДКА відбувалось відповідно до затвердженого кошторису. Нецільове використаня коштів не встановлено.

 

Витрати на оплату праці штатних працівників та членів адвокатського самоврядування РАР та КДКА  здійснювались відповідно до затвердженого конференцією адвокатів Донецької області штатного розпису та кошторису

Порушень вимог Закона України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення розміру та порядку виплати винагороди  членам адвокатського самоврядування та найманим працівникам не встановлено

 

Порушень чинного законодавства, установчих документів, рішень зїзду адвокатів України, актів РАУ не встановлено.

 

 

 

 1. Виявлені порушення внутрішніх документів, положень, інструкцій

Порушень внутрішніх документів, положень, інструкцій не встановлено.

 

 

 1. Інформації про відсутність первинних документів або наявність документів, що не мають юридичної сили не встановлено.

 

 1. Інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Не виявлено.

 

 

Голова РК Донецької області: О.І. Корольова

 

 

Секретарь РК Донецької області: В.В. Харенко

 

Члени РК Донецької області: А.М.Рябошапка, С.А.Шевченко