Ревізійна комісія адвокатів Донецької області провела планову перевірку господарсько-фінансової діяльності Ради адвокатів Донецької області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

 

Перевірка проводилась за період  з 01.10.2020 р. по 30.09.2019 р.

 

Рада адвокатів Донецької області (далі – РА), код ЄРПОУ 38532263 зареєстрована 08.01.2013 р.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області (далі – КДКА), код ЄДРПОУ 21963412 зареєстрована 03.11.2005 р.

Місцезнаходження РА та КДКА.: вул.Уральська,12 м.Краматорськ. Донецької області.

 

Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється були:

Голова РА                                     Керанчук Лідія Леонідівна

Бухгалтер РА                                Палагута Ірина Григорівна

 

Голова КДКА:                              Коростеліна Тетяна Юріївна

Бухгалтер КДКА:                         Жабіна Інга Маркіянівна

 

Метою здійснення перевірки є надання висновку щодо дотримання суб`єктами перевірки вимог законодавства про ведення фінансово-господарської діяльності, підтвердження достовірності даних що містяться у фінансових документах у зазначений період.

Перевірка проводилась з 01.10.2021 р. по 05.10.2021 р. за адресою: вул.Уральська, 12 м.Краматорськ, Донецька область.

Уповноваженими членами Ревізійної комісії для проведення перевірки є:

1.Сильченко Олександр В’ячеславович

2.Рябошапка Анатолій Максимович

 

Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки наданий в повному обсязі відповідно до п.4.1.1.Положення про ревізійну комісію адвокаті регіону:

 1. Довідка про відкриті банківські рахунки
 2. Виписка по банківським рахункам
 3. Кошториси
 4. Накази по кадрам
 5. Штатний роспис
 6. Посадові інструкції на працівників
 7. Інвентарізаційний опис майна
 8. Звіти та баланс
 9. Авансові звіти
 10. Договори

Документи надані в оригіналах

Перевіркою встановлено, що зберігання та розміщення документів здійснюється відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».

Бухгалтерський облік та фінансова звітність здійснюється згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

 

Перевіркою встановлено:

 

 1. ДОХОДИ

 

Рада адвокатів Донецької області

 

При перевірці первинних документів Ради за відповідний період встановлено, що її доходи формувались виключно з джерел, передбачених законом.

Доходи Ради складалися з таких надходжень: щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, внески стажистів за проходження стажування, внески за внесення відомостей до ЄРАУ про стажиста та стосовно помічника адвоката, виплати по банківським депозитам.

За результатами перевірки не виявлено доходи, які не відповідають статутній діяльності Ради.

Фінансовий стан Ради задовільний та не ставить під загрозу діяльність органу адвокатського самоврядування.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області

 

При перевірці первинних документів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за відповідний період встановлено, що її доходи формувались виключно з джерел, передбачених законом.

Доходи комісії складалися з надходжень за складання кваліфікаційних іспитів та плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг.

За результатами перевірки не виявлені доходи, які не відповідають статутній діяльності комісії.

Фінансовий стан комісії задовільний та не ставить під загрозу діяльність органу адвокатського самоврядування.

 

 1. АНАЛІЗ БАЛАНСУ

 

Рада адвокатів Донецької області

 

Активи знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул. Уральська,12

Для перевірки надані усі бухгалтерські документи Ради адвокатів Донецької області.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність проводиться згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства Фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

За результатами перевірки не виявлено будь-яких зловживань посадовими особами або порушення закону а також витрат на придбання активів Ради, які б не відповідали статутній діяльності.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області

 

Активи КДКА знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул. Уральська, 12.

Для перевірки надані усі бухгалтерські документи КДКА Донецької області.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність проводиться згідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства Фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

За результатами перевірки не виявлено будь-яких зловживань посадовими особами КДКА або порушення закону а також витрат на придбання активів КДКА, які б не відповідали статутній діяльності.

 

 1. КОШТИ

 

Радою адвокатів Донецької області для здійснення перевірки за період – 01.10.2020 р. по 30.09.2021р. було надано членам Ревізійної комісії банківські виписки по дебітному рахунку в АТ «АЛЬФА-БАНК»:

№ UA633003460000026003015269101

Сальдо на 01.10.2020 р. – 1 159 088,51 грн.

Сальдо на 30.09.2021 р.- 546 026,09 грн.;

Депозитний рахунок

№ UA 81 300346 0000026002015269102

Сальдо на 01.10.2020 р. – 1 000 800грн.

Сальдо на 30.09.2021 р. – 0 грн.;

 

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»:

№ UA453808050000000026000709558

Сальдо на 01.10.2020 р. – 0 грн.

Сальдо на 30.09.2021 р.- 35 279,13 грн.

 

Депозитні рахунки:

№UA583808050000000026008709981

Сальдо на 01.10.2020 р. – 0грн.

Сальдо на 30.09.2021 р.- 950 000 грн.;

№UA UA163808050000000002610552127

Сальдо на 01.10.2020р. – 0 грн.

Сальдо на 30.09.2021 р.- 1 031 747,59 грн.;

КДКА Донецької області для здійснення перевірки за період – 01.10.2020 р. по 30.09.2021 р. було надано членам Ревізійної комісії банківські виписки по поточному рахунку № UA443355480000026008053622741, відкритий 08 серпня 2017 року в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335548.

Сальдо на 01.10.2020 р. – 159 070,77 грн.

Сальдо на 30.09.2021 р. – 528 974,53 грн.

 

Залишки грошових коштів суб’єктів перевірки на поточних рахунках в банківських установах на кінець терміну перевірки підтверджені виписками з банку і відповідають залишкам по бухгалтерському обліку. Порівняння оборотів і сальдо за банківськими виписками по поточному рахунку розходжень не встановлено.

 

 1. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

 

Рада адвокатів Донецької області

 

В період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р. Рада адвокатів отримала дохід в розмірі

4 107 856 грн.

В період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р.  Радою адвокатів витрачено  3 704 692 грн.

Основними статтями витрат Ради адвокатів в цей період були:

1 968 585 грн. – фонд оплати праці штатних працівників, ут.ч. утримання;

440 870 грн. – податки та збори

15 054 грн. – послуги банку;

45 688 грн. – витрати на відрядження, фінансування представника в РАУ, ВКДКА;

49 860 грн. – відшкодування витрат по комітету захисту адвокатів;

43 078грн.- організаційно – представницькі та господарчі витрати;

102 663грн. – утримання офісу (34 319 грн. – витрати на інтернет, бух програми; 23 100 грн.- придбання оргтехніки; 45 244 грн. – експлуатаційні, витрати на придбання МНМА, МШП);

20 259грн. – канцтовари, поштові послуги;

151 520грн. – орендна плата;

41 590грн.  –   витрати на виготовлення ордерних книжок, свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю

435 500грн. – відрахування в КДКА щорічних внесків

34 436грн. – проведення семінарів, конференцій, виїздних засідань Ради

211 817грн.-  організація заходів з підвищення кваліфікації;

143 772 грн. – інші витрати.

Витрат, якіне відповідають статутной діяльності, або свідчать про нецільове використання коштів не виявлені.

Фінансовий та бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавства, в повному обсязі.

Бухгалтером використовується спеціалізована бухгалтерська програма BAF, ведуться головна та касова книга, журнали-ордери по усім бухгалтерським рахункам із доданими первинними документами, які підтверджують усі надходження та витрати Ради.

 

Просрочена дебіторська та кредиторська заборгованість на 30.09.2021 р. відсутня..

 

КДКА

 

В 2021 р. (з 01.10.2020 по 30.09.2021 р.) КДКА  отримала дохід в розмірі 1 085 729 грн. надходжень за складання кваліфікаційних іспитів та плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг, а також 775500 грн. від Ради адвокатів Донецької області у вигляді 20% від щорічних адвокатських внесків .

 

Основними статтями витрат КДКА в цей період були:

865800 грн. – фонд винагороди по виборчому складу

262284 грн. – фонд оплати праці штатних працівників;

191100 грн. – ЄСВ на виплачену заробітну плату;

10629 грн. – виплати на відрядження;

0 грн. – премія та надбавки найманим працівникам

161510 грн. – утримання офісу, із них:

0 грн. – діяльність КДКА  ( витрати на виготовлення свідоцтв, науково-методине забезпечення)

137010- оренда офісу, канц.товари, послуги доступу до мережі інтернет, офісні меблі та техніка, обслуговування комп’ютерних програм та обладнання.

24500 грн. інші витрати (послуги банку, поштові послуги, госп.витрати тощо).

 

Бухгалтером використовується спеціалізована бухгалтерська програма 1С, ведуться головна та касова книга, журнали-ордери по усім бухгалтерським рахункам із доданими первинними документами, які підтверджують усі надходження та витрати КДКА.

Просрочена дебіторська та кредиторська заборгованість на 30.09.2021 р. відсутня.

Фінансовий та бухгалтерський облік ведеться відповідно до законодавства, в повному обсязі

Витрат, які б не відповідали статутной діяльності КДКА, не встановлено.

Факти порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, встановленного чинними нормативно-правовими актами  при здійсненні фінансово-господарської діяльності не встановлено.

 

Кошторис та штатний розпис Ради адвокатів Донецької області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області на 2021 р. затверджені конференцією адвокатів  відповідно до  ч.5 ст.47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

Розпорядження коштами суб’єктими перевірки відбувається відповідно до затвердженого кошторису. Нецільове використаня коштів не виявлене.

 

Витрати на оплату праці штатних працівників та членів адвокатського самоврядування РА та КДКА  здійснюється відповідно до затвердженого конференцією адвокатів Донецької області штатного розпису та кошторису.

Порушень вимог Закона України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення розміру та порядку виплати винагороди  членам адвокатського самоврядування та найманим працівникам не встановлено

 

Порушень чинного законодавства, установчих документів, рішень зїзду адвокатів України, актів РАУ не встановлено.

 

 1. ВИЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ.

 

Порушень внутрішнього документообігу, положень, інструкцій не встановлено. Інформації про відсутність первинних документів або наявність документів, що не мають юридичної сили не встановлено. Інших порушень під час проведення перевірки не виявлено.

 

 

 

Член РК Донецької області: А.М.Рябошапка

Член РК Донецької області: О.В.Сильченко