ДОДАТОК № 1

До протоколу Конференції

адвокатів Донецької області

від 09 жовтня 2021 року

 

ПЛАНОВИЙ КОШТОРИС ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ РАДИ АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК

 

 

 

 

% у загальній сумі
Залишок коштів на 01.10.2021 р.

 

                          2 563 053,00
         ПЛАНОВІ НАДХОДЖЕННЯ:    
1.1 щорічні внески 2 440 000,00 70,5
1.2 оплата за внесення до ЄРАУ помічників адвокатів 66 000,00 2
1.3 оплата за внесення до ЄРАУ відомостей про стажистів адвокатів 396 000,00 11,5
1.4 внески від осіб, що мають намір пройти стажування 468 000,00 13,5
1.5 відсотки по депозиту 90 000,00 2,5
  ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ: 3 460 000,00 100
  ВСЬОГО КОШТІВ: 6 023 053,00  
                                     ПЛАНОВІ ВИТРАТИ:  
1 Адміністративні витрати: 3 800 000,00 63
  У т.ч.    
1.1 оплата праці та індексація зарплата працівників секретаріату 1 050 000,00 17,1
1.2 заохочувальні виплати та надбавки 200 000,00 3,4
1.3 винагорода по виборних посадах 1 050 000,00 17,1
1.4 нарахування на фонд оплати праці, у т.ч. членам РАР 500 000,00 8,4
1.5 експлуатаційні витрати 100 000,00 1,75
1.6 придбання орг. техніки 100 000,00 1,75
1.7 витрати на придбання ОЗ,МШП,МНМА 70 000,00 1,3
1.8 витрати на канцтовари , бланки, поштові послуги 60 000,00 0,95
1.9 витрати на інтернет, бух. програми, підписка на періодичні видання 45 000,00 0,75
1.10 послуги банку 25 000,00 0,4
1.11 витрати на транспортні послуги 100 000,00 1,7
1.12 організаційно – представницькі та господарські витрати 300 000,00 5
1.13 витрати на оренду приміщення РАР 200 000,00 3,4
      2 Витрати по основній діяльності: 2 223 053, 00 37
  у т.ч.:    
2.1 витрати на проведення тренінгів (семінарів) з підвищення кваліфікації адвокатів 400 000,00 6,6
2.2 відрахування в КДКА 20% щорічних внесків та оплата організаційно технічного забезпечення розгляду заяв (скарг) 558 000,00 9,3
2.3 Витрати на проведення зборів, конференцій, З՚їздів 300 000,00 5
2.4 оплата позапланових послуг та інші видатки 50 000,00 0,8
2.5 відшкодування витрат по комітету захисту прав адвокатів 200 000,00 3,3
2.6 витрати на відрядження 250 000,00 4,3
2.7 фінансування представників адвокатів Донецької області в Раді адвокатів України  та ВКДКА 150 000,00 2,5
2.8 Резервний фонд для  придбання приміщення та інші витрати на виконання статутних завдань згідно рішень РАДО 315 053,00 5,2
  ВСЬОГО адміністративних витрат та витрат по основній діяльності: 6 023 053,00 100,00
  Залишок: 0,00  

 

 

  1. У разі обгрунтованої необхідності, Рада адвокатів Донецької області має право збільшити суму витрат по окремих статтях Кошторису. Таке збільшення може бути здійснено виключно за рахунок економії коштів за іншими статтями витрат (перерозподіл коштів), або за рахунок фактичних надходжень, що перевищують суму визначену за статтями доходів Кошторису.

 

  1. Витрати на відрядження відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства штатним працівникам Ради адвокатів Донецької області, членам органів адвокатського самоврядування Донецької області або України, адвокатам які згідно рішення Ради адвокатів Донецької області входять до складу комітетів, комісій та інших органів Ради адвокатів Донецької області або України, адвокатам які обрані делегатами Конференції адвокатів Донецької області або З՚їзду адвокатів України, – при направленні їх у відрядження головою Ради адвокатів Донецької області для вирішення питань, участі у заходах, тощо, які прямо або опосередковано пов՚язані з виконанням функцій адвокатського самоврядування.

 

  1. Кошти резервного фонду, у разі обгрунтованої необхідності, можуть спрямовуватися на витрати пов՚язані з виконанням статутних завдань які не передбачені іншою статтею витрат цього Кошторису, на підставі рішення Ради адвокатів Донецької області, або розпорядження/наказу голови Ради адвокатів Донецької області.

 

  1. Делегувати Раді адвокатів Донецької області повноваження щодо вирішення питання про придбання у власність приміщення для розміщення Ради адвокатів Донецької області.

 

  1. Встановити що утримання Ради адвокатів Донецької області може здійснюватися, у тому числі, за рахунок добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об՚єднань, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших не заборонених законом джерел.

 

Голова Ради адвокатів

Донецької області                                                                      ______________ Керанчук Л.Л.

 

Бухгалтер                                                                                       ______________Палагута І.Г.