20181106_093937

Відбувся навчальний семінар для адвокатів у місті Краматорську

Радою адвокатів Донецької області за підтримки  американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя»  06 листопада 2018 року у м. Краматорську, було проведено навчальний семінар для адвокатів на тему «Медіація як інструмент для адвокатів та Роль адвоката в медіації» який відвідали адвокати з різних міст Донецької області. За наслідками участі у семінарі адвокати отримали Сертифікати про участь у заході з підвищення кваліфікації адвокатів.

            Рада адвокатів регіону нагадує, що відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85 зі змінами та доповненнями, підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів.

            Видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують  його безперервність, у тому числі є участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково – практичних та науково – методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та проводяться загальнодержавними місцевими, всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном, згідно програм, які акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів.

            Адвокати мають право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації, брати участь у будь – яких заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться органами адвокатського самоврядування незалежно від регіону його проведення, або інших, акредитованих Експертною радою НААУ заходах, із отриманням відповідних сертифікатів.

            З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю у три роки. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів. Один заліковий бал дорівнює одній годині навчання.

            Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання (за 3 роки). Надлишок залікових балів, отриманих протягом трирічного періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного трирічного періоду оцінювання у кількості, що не перевищує 10 балів.

            Адвокат має отримати не менше ніж 6 залікових балів за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності протягом трирічного періоду оцінювання.

            Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації та не пізніше 31 січня кожного року зобов’язаний надати раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року.

            Адвокату який виконав вимоги про підвищення кваліфікації, один раз на три роки, радою адвокатів регіону видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

            Адвокати, які не виконують обв’язку щодо підвищення свого професійного рівня, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.