Проходження стажування в Донецькій області

practice

Стажуванням є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки, особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Стажування в Україні базується на принципах системності, професійності, єдності програмного та методологічного підходів підготовки стажиста до самостійної адвокатської діяльності.

Порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю регулюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим Радою адвокатів України 16 лютого 2013 року, з наступними змінами.

 

Реквізити для сплати проходження стажування (Рада адвокатів):

Платник: ПІБ повністю

р/р: 26003015269101

МФО: 300346

ЄДРПОУ: 38532263

ПАТ “АЛЬФА-БАНК”

Одержувач: Рада адвокатів Донецької області

Призначення платежу: внесок стажиста за проходження стажування 2503,80 грн.

Сума 2503,80 грн. дорівнює 20% від розміру трьох мінімальних заробітних плат, встановлених станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

 

Реквізити для сплати проходження стажування (НААУ):

Платник: ПІБ повністю

р/р: 26009210281016

МФО: 320984

ЄДРПОУ: 38488439

АТ “ПроКредит Банк”

Одержувач: Національна асоціація адвокатів України

Призначення платежу: внесок стажиста за проходження стажування 1251,90 грн.

Сума 1251,90 грн. дорівнює 10% від розміру трьох мінімальних заробітних плат, встановлених станом на день подання особою заяви про призначення стажування.