vnesky2

Радою адвокатів Донецької області направлені до Донецької обласної КДКА подання про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Радою адвокатів Донецької області, відповідно до рішення РАР № 13 від 28.08.2019 року, розпочата робота щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів Донецької області, які мають борги зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

10 вересня 2019 року до КДКА регіону були спрямовані перші подання про притягнення адвокатів регіону, які мають борги зі сплати внесків загальною тривалістю 6 років, з 2014 по 2019 рік включно, до дисциплінарної відповідальності із застосуванням стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

 

Про необхідність погашення боргів зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та про ініціювання питання про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, адвокати регіону неодноразово попереджалися Радою адвокатів регіону на семінарах з підвищення кваліфікації адвокатів та через відповідні оголошення на сайті Ради адвокатів Донецької області.

 

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (далі – Закон № 5076- VI).

 

У відповідності до частини першої статті 2 Закону № 5076- VI, Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

 

Частиною першою статті 21 Закону № 5076- VI встановлено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов՚язаний: 1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; 3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 4) підвищувати свій професійний рівень; 5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 6) виконувати інші обов՚язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

 

Приписами частини другої статті 31 Закону № 5076- VI зазначено, що накладання на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 1) повторно протягом року вчинення дисциплінарного проступку; 2) порушення адвокатом правил щодо несумісності; 3) систематичного або одноразового грубого порушення правил адвокатської етики.

 

Згідно частини першої статті 34 Закону № 5076- VI, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

 

Відповідно до статті 35 Закону № 5076- VI за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

 

Пунктом 6 частини четвертої статті 55 Закону № 5076- VI зазначено, що Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з՚їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).

 

Згідно з частиною першою статті 57 Закону № 5076- VI рішення з՚їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов՚язковими до виконання всіма адвокатами.

 

Порядок та строки сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування регламентуються Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим Рішенням ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03.02.2017 (далі – Положення).

 

Згідно з пунктом 2.1 Положення сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування відповідно до рішень з՚їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов՚язком кожного адвоката.

 

Адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до пункту 2.13 цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України. (п.2.2).

 

Пунктом 2.5 Положення передбачено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

 

Відповідно до пункту 2.16 Положення, порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків адвокатів вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

 

Згідно пункту 2.18 Положення, у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

 

В діях адвокатів які не сплачують щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування декілька років поспіль,  прослідковується систематичність порушення Правил адвокатської етики, а  саме ст. 12, яка зобов՚язує адвоката виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

 

            Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у поставі № 1540/4358/18 від 09 серпня 2019 року дійшов правового висновку, що хоч Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить поняття «триваюче порушення» проте триваючим визначаються порушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов՚язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов՚язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності.

 

Рада адвокатів Донецької області черговий раз закликає адвокатів які обліковуються у Раді адвокатів Донецької області погасити борги зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та своєчасно здійснювати оплату внесків за для належного функціонування органів адвокатського самоврядування та виконання покладених функцій, у тому числі по несенню витрат на проведення тренінгів (семінарів) з підвищення кваліфікації адвокатів; проведення зборів, конференцій, З՚їздів; відшкодування витрат по комітету захисту прав адвокатів; фінансування представників адвокатів Донецької області в Раді адвокатів України та ВКДКА; витрат на оренду приміщення РАР; організаційно – представницьких та господарських витрат; витрат на канцтовари, бланки, поштові послуги, телефонний зв’язок, інтернет тощо.