vnesky

Нагадування про необхідність сплати щорічних внесків адвокатів

Адвокати, адреса робочого місця  яких знаходиться на території Донецької області сплачують щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на рахунок Ради адвокатів Донецької області.Порядок сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році встановлений Рішенням НААУ № 291 від 16 грудня 2016 року.

Відповідне Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затверджене рішенням РАУ від 16.02.2013 №72.

Положенням зокрема, передбачено, що сплата щорічного внеску є професійним обов’язком кожного адвоката, який реалізується шляхом одноразового переказування до 31 січня поточного року двома одночасними платежами згідно наступного розподілу:- шляхом перерахування 70% від  встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; – шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України. Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката. Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

У випадку несплати адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у визначений Положенням строк – до 31 січня 2017 року, останній сплачується у розмірі 1(однієї) мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої на момент сплати.

Порушення адвокатом порядку та строків сплати внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування, що кваліфікується як дисциплінарний проступок.

Обов’язок виконувати рішення органів адвокатського самоврядування також встановлений ст.12 Правил адвокатської етики, порушення яких (як і невиконання рішень органів адвокатського самоврядування) є підставою для притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року (пп.3, 6 ч.2 ст.34 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Несплата адвокатами Донецької області щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування перешкоджає належному функціонуванню органів адвокатського самоврядування – Національної асоціації адвокатів України та  Ради адвокатів Донецької області.