Провадження №48

РІШЕННЯ

 

25 червня  2021року                                                                                   м . Краматорськ

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати: Гавриш І.І., Ільющенка Ю.А. Конюшенко І.Д., Лісової Д.О., Марченко С. Д., Скокіна Л.Л., і Турченко О.В., розглянувши у відкритому засіданні Ухвалу суддів N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX на дії адвоката Особи 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

XX.XX.XXXX до дисциплінарної палати КДКА Донецької області надійшла Ухвала суддів N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX на дії адвоката Особи 1.

XX.XX.XXXX Голова дисциплінарної палати КДКА Донецької області  доручила члену дисциплінарної палати Губенко О.В. провести перевірку відомостей, викладених в Ухвалі N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX.

XX.XX.XXXX, член дисциплінарної палати Губенко О.В. звернулася до адвоката Особа 1 з повідомленням про проведення щодо нього перевірки – для отримання  письмового пояснення  по суті порушених питань.

XX.XX.XXXX, член дисциплінарної палати Губенко О.В. звернулася до головуючої судді N міськрайонного суду Особи 2 за додатковими поясненнями.

XX.XX.XXXX на електрону адресу члена дисциплінарної палати надійшла додаткова інформація з N міськрайонного суду стосовно адвоката Особи 1

XX.XX.XXXX член дисциплінарної палати Губенко О.В. подала на розгляд палати: Ухвалу N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката Особи 1.

XX.XX.XXXX КДКА Донецької області було порушено відносно адвоката Особу 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX,  –  дисциплінарну справу.

XX.XX.XXXX адвокату Особі 1 була направлена копія довідки та копія рішення про порушення дисциплінарної справи від XX.XX.XXXX. Розгляд дисциплінарної справи призначено на XX.XX.XXXX.

XX.XX.XXXX розгляд дисциплінарної справи відносно адвоката Особи 1 відкладено на XX.XX.XXXX у зв’язку із його неявкою.

XX.XX.XXXX розглянута дисциплінарна справа відносно адвоката Особу 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX.

Адвокат не з’явився на засідання, про дату та час слухання був повідомлений належним чином.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

В Ухвалі суддів N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX повідомляється, що в провадженні N міськрайонного суду перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню Особи 3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 197-1, частиною 4 статті 190 КК України.

Захисником обвинуваченого Особи 3 є адвокат Особа 2.

В судові засідання XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX захисник Особа 1 не з`явився, перед судовими засіданнями кожного разу надавав суду клопотання про відкладення розгляду справи через те, що обвинувачений за станом здоров’я буде відсутній у судових засіданнях.

В Ухвалі від XX.XX.XXXX зазначено, що станом на XX.XX.XXXX обвинувачений Особа 3 був виписаний з КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня».

У той же час, у день судового засідання – XX.XX.XXXX, адвокат знову надає клопотання про відкладення розгляду справи через неявку обвинуваченого і додає копію довідки КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ» про те, що з XX.XX.XXXX Особа 3 перебуває на амбулаторному лікуванні у стаціонарному відділенні.

Колегія судів зазначає, що судові засідання відкладаються через неприбуття в судове засідання обвинуваченого Особи 3 та захисника Особи 1, що призводить до безпідставного затягування строків розгляду кримінального провадження.

Через це суд приходить до висновку, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат Особа 1 допустив невиконання своїх професійних обов`язків та порушив вимоги частини 2 статті 47 КПК України, а також положення пункту 1 частини 1 статті 21, пункту 4 частини 2 статті 21, пункту 3, пункту 5 частиною 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», частини 1 статті 43 Правил адвокатської етики, оскільки не з`явився в судові засідання, будучи належним чином повідомленим про судові засідання в зазначені дні, з причин, які не можуть бути визнані колегією суддів поважними.

Колегія суддів ухвалила порушити питання перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області про необхідність притягнення до дисциплінарної відповідальності захисника Особу 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX від XX.XX.XXXX, щодо факту неналежного виконання своїх професійних обов`язків із захисту обвинуваченого Особи 3., що виявляється у неявці адвоката у судові засіданні, призначені на XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX.

Додатково, головуючою суддею Особа 2 до матеріалів перевірки було надано інформацію та відповідні копії документів завчасного повідомлення адвоката Особі 1 про судові засідання, призначені у дати XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX, інформацію та відповідні копії документів стосовно повноважень адвоката Особи 1 як захисника Особи 3.

Інформацію щодо виписки обвинуваченого Особи 3 з КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня» у період судових засідань: XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX.

Адвокат Особа 1 в своїх поясненнях, які ним направлені електронною поштою XX.XX.XXXX, вказує, що він дійсно є захисником  Особи 3 у кримінальному провадженні № XX.XX-XXXX від XX.XX.XXXX, розгляд якого здійснюється N міським судом.

Ухвалою від XX.XX.XXXX у справі призначено підтовче судове засідання. На даний час підготовче засідання у справі не проведено через неприбуття обвинуваченого Особи 3 за поважними причинами /знаходження на лікуванні з 2018 року у КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня / та неприбуття 28 потерпілих з неповажних причин.

Адвокат вказує, що через наведені вище причини, останнє судове засідання, призначене на XX.XX.XXXX, суд у відповідності до положень ч. 2 ст. 314 КПК України не мав змоги провести через відсутність двох потерпілих та обвинуваченого.

Свою неявку у зазначені в Ухвалі суду дати: XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX адвокат обґрунтовує тим, що ним за кожною датою направлялися заяви та клопотання про відкладення судових засідань на іншу дату через перебування на лікуванні обвинуваченого Особи 3, до кожної заяви додавалася відповідна медична довідка на підзахисного. Адвокат зазначає, що, володіючи достовірною інформацією про відсутність на судових засіданнях у вказаних датах Особи 3 та інформацією від прокурора і секретаря про відсутність усіх потерпілих, він дійсно був відсутній XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX. Вважає, що його відсутність у вказаних судових засіданнях ніяким чином не вплинула на затягування строків розгляду кримінального провадження.  Більш того, неприбуття адвоката через відсутність Особи 3 та потерпілих у вказані дати узгоджувалося із судом, оскільки з серпня 2020 року останній проживає у м. ААА.

Вважає, що просто прибути у засідання, знаючи, що воно буде відкладено у відповідності до положень ч. 2 ст 314 КПК України /через відсутність обвинуваченого і потерпілих/, подолавши шлях із м. ААА до м. ВВВ, узгодивши неявку із судом та у період дії карантину є нераціональним та небезпечним для здоров’я.

Крім вищезазначеного, адвокат у своїх поясненнях посилається, що у період XX.XX.XXXX до XX.XX.XXXX включно хворів на коронавірус і додає копії результатів досліджень від XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX. При цьому вказує, що про цю обставину повідомляв секретаря судового засідання в усній формі, але не викладав письмово через те, що Особа 3 також перебував на лікуванні, що й було адвокатом зазначено у відповідній заяві.

Адвокат вважає, що з його боку не було порушень вимог закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та в діях відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Виклад встановлених обставин

Згідно даних з Єдиного реєстру адвокатів України: адвокат Особа 1 обліковується у Раді адвокатів Донецької області; № Свідоцтва XXXX Дата видачі свідоцтва – XX.XX.XXXX; Орган, що видав свідоцтво –  Донецька обласна КДКА; Дата прийняття рішення – XX.XX.XXXX Робоче місце адвоката зареєстровано за адресою: Інформація 1; Мобільний: Інформація 2;  E-mail: Інформація 3.

В якості доказів скаржник – суддя N міськрайонного суду Особа 2 надала:

  • Ухвалу від XX.XX.XXXX;
  • Копії заяв адвоката Особи 1 про відкладення судових засідань: XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX., XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX;
  • Копію ордеру АА № XXXXXX від XX.XX.XXXX, копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Особи 1
  • Інформацію про виклик адвоката Особи 1 у судові засідання XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX;
  • Копію відповідей з медичних закладів: КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня» від XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ» від XX.XX.XXXX про стан здоров’я підзахисного Особи 3

З боку адвоката Особи 1 на підтвердження наданих пояснень додано копії результатів досліджень ПЦР тесту на коронавірус від XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX.

 

Після порушення дисциплінарної справи додаткових пояснень від адвоката до матеріалів справи не надходило.

За відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень ДП КДКА Донецької області було встановлено, що після звернення з Ухвалою від XX.XX.XXXX про притягнення адвоката Особи 1 до дисциплінарної відповідальності при постановленні ухвал від XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX адвокат Особа 1 був присутній у судових засіданнях, навіть при відсутності свого підзахисного Особи 3.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

Пунктом 2 статті 47 Кримінального процесуального кодексу України, захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, – також і цей орган (установу).

Відповідно до п.п. 1,6 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат зобов’язаний дотримуватись присяги адвоката України, тобто у своїй діяльності повинен дотримуватись принципів верховенства права, законності, чесно та добросовісно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу у відповідності до Конституції та законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені обов’язки.

Згідно ст. 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Стаття 17 Правил адвокатської етики, Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Відповідно до ст. 27 Правил адвокатської етики, Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для його успішного виконання увагу. При виконанні доручення адвокат зобов’язаний використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання ефективної професійної правничої (правової) допомоги клієнту, здійснення його захисту або представництва. Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами

Відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА

Оцінивши наведені Сторонами доводи та докази, що наявні в матеріалах справи, дисциплінарна плата вважає, що дії адвоката Особи 1, який  не з’являвся у судові засідання до N міськрайонного суду у призначені дати, а саме: XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX, є порушенням  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

Адвокатом на підтвердження обставин своєї неявки у судові засідання XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX не було надано належним чином завірених документів, які б обґрунтовували поважність пропуску судових засідань саме адвокатом та доказів завчасного попередження про неможливість свого прибуття у судові засідання.

Відповідно до копій заяв про відкладення судового засідання, які були надані адвокатом до суду, вбачається, що останні адвокат направляв електронною поштою безпосередньо у дні судових засідань, а деякі: XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX за 15-20 хвилин до судового засідання, що неможливо вважати завчасним попередженням.

Крім того, Посилання адвоката про узгодження із Судом його відсутності, спростовуються Ухвалою N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX, де зазначено, що неявка адвоката у судові засідання, який був належним чином повідомлений, з причин, які не можуть бути визнані колегією суддів поважними, призводить до безпідставного затягування строків кримінального провадження.

Стаття 336 КПК України передбачає участь учасників у судовому провадженні у режимі відеоконференції, про що останні направляють до суду відповідне клопотання. А тому посилання адвоката на встановлений на території України карантин відповідно до Постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року та на віддаленість розташування Суду від N, де мешкає адвокат, є неспроможними та не приймається до уваги.

Також на безпідставність наданих адвокатом доводів щодо поважності причин пропуску судових засідань вказує той факт, що після направлення до ДП КДКА Донецької області Ухвали від XX.XX.XXXX про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, останній був присутній у судових засіданнях N міськрайонного суду XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX за відсутності обвинуваченого Особи 3 у цих засіданнях.

Слід вказати, що адвокат повинен ретельно і сумлінно працювати у даній справі. Своєчасно надавати суду відповідні докази поважності причини свого запізнення або своєї відсутності  в судовому засіданні.

Перед прийняттям доручення, адвокат повинен враховувати розташування суду і свою можливість вчасно прибувати  на засідання з урахуванням використання транспорту. Якщо ж адвокат передбачає, що сумлінно виконувати доручення він не може, йому слід відмовитися від даної конкретної роботи.

Ретельно дослідивши документи про призначені дати судових засідань подані Заявником, а також документів, які обґрунтовували поважність причин пропуску, поданих адвокатом можна дійти висновку, що у адвоката була наявна можливість бути присутнім у судових засіданнях.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області дійшла до висновку, що Особа 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX, вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п.п. 3,5 ч.2 ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а саме,  порушив вимоги ст.ст.7, 17, 27, 42, ч.3 ст.44 Правил адвокатської етики, та неналежно виконував свої професійні обов’язки.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката Особи 1 який не притягувався до дисциплінарної відповідальності,  дисциплінарна палата КДКА Донецької області вважає за необхідне накласти  на адвоката Особу 1 дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата КДКА Донецької області

 

ВИРІШИЛА:

 

Притягнути адвоката Особу 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX, до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п.п. 3,5 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Застосувати до Особи 1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане Донецькою обласною КДКА XX.XX.XXXX, дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Копію цього рішення в триденний строк з дня його прийняття направити судді N міськрайонного суду Особі 2 та адвокату Особі 1.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Оскарження рішення не зупиняє його дії.

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                            /підпис/                                                          І.І.Гавриш

 

Секретар засідання                                   /підпис/                                                            Д.О.Лісова