Провадження №08

РІШЕННЯ

 

25 березня  2021 року                                                                                          м.Краматорськ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області у складі членів дисциплінарної палати:

Голови палати                                                                      Гавриш І.І.

членів палати                                                                       Губенко О.В.

Скокіна Л.Л.

Конюшенко І.Д.

Ільющенка Ю.А.

Лісової Д.О.

Марченко С.Д.

розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянки Особи 1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки відносно адвоката Особи 2 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №XXXX, видане XX.XX.XXXX Радою адвокатів Донецької області),

ВСТАНОВИЛА:

 

XX.XX.XXXX на адресу КДКА Донецької області надійшла скарга Особи 1 на поведінку адвоката Особи 2.

XX.XX.XXXX Голова дисциплінарної палати КДКА Донецької області Гавриш І.І. доручила члену дисциплінарної палати Марченко С.Д. провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особи 1.

XX.XX.XXXX член дисциплінарної палати КДКА Марченко С.Д. звернулася до адвоката Особи 2 з повідомленням  про проведення щодо неї перевірки для отримання  письмового  пояснення по суті порушених питань.

XX.XX.XXXX Адвокатом Особою 2 направлено пояснення щодо поданої Особою  1 скарги.

XX.XX.XXXX член дисциплінарної палати подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Донецької області скаргу Особи 1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та матеріали перевірки.

.

    Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

У своїй  скарзі скаржниця Особа 1 посилається на те, що, за її думкою, адвокатом Особою 2 здійснені дії та висловлені слова, які не гідні звання адвоката. Такі порушення вчинені адвокатом шляхом здійснення певних дій та висловлювання у бік скаржниці образливого висловлювання.

У якості обґрунтування своєї скарги скаржниця стверджує, що адвокат Особа 2, яка представляє інтереси позивача за цивільною справою – колишнього чоловіка скаржниці Особи 3 у судовому процесі у N міському суді, після судового закінчення XX.XX.XXXX висловилася у бік скаржниці наступним чином (цитата за скаргою мовою оригіналу): «Мужика выбирать нужно было, и нечемо с такой болячкой по судам ходить, займись своим здоровьем лучше». Скаржниця є важкохворою людиною та зазначені слова глибоко образили скаржницю та  викликали її обурення. Як стверджує скаржниця, такий вислів було здійснено під час приватної розмови між нею та адвокатом Особою 2, тобто все відбувалося поза межами судового процесу.

Крім того, за змістом скарги скаржниця окремо звертає увагу на професійні навички адвоката Особи 2 та стверджує що остання подає апеляційні скарги на ухвали N міського суду про зупинення провадження по справі до винесення рішення по іншій справі, яка пов’язана з поточною, та такі дії адвоката скаржниця оцінює як дії по затягуванню судового розгляду.

Скаржниця Особа 1 вважає, що усіма зазначеними діями, адвокат Особа 2 припускається неправомірної поведінки та її поведінку розцінює як некоректну поведінку вчинену поза межами судового процесу. Скаржниця стверджуючи про некоректність поведінки адвоката Особа 2 посилається на статтю 45 Правил адвокатської етики та звертає увагу на «обов’язок адвоката у відносинах з іншими учасниками процесу: – бути стриманим і коректним; – реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; – бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.»

 

Посилаючись на ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» скаржниця просить здійснити перевірку обставин, викладених нею у скарзі, та притягнути Особу 2 до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру.

До скарги  Особа 1  надає копії наступних документів:  Копія ухвали N міського суду від XX.XX.XXXX справа №XX-XXXX, копія ухвали N міського суду від XX.XX.XXXX справа № XX-XXXX, копія ухвали N міського суду від XX.XX.XXXX справа № XX-XXXX, копія ухвали про поновлення провадження від XX.XX.XXXX справа № XX-XXXX, копія ухвали про залишення клопотання про витребування доказів без руху справа № XX-XXXX, копія ухвали від XX.XX.XXXX про зупинення провадження у справі справа № XX-XXXX, копія ухвали від XX.XX.XXXX справа № XX-XXXX, копія ордеру ДН № XXXX, копія договору від XX.XX.XXXX, копія довідки МСЕК № XXXX від XX.XX.XXXX, копія листа скаржниці на адресу суду від XX.XX.XXXX.

 

У своїх поясненнях адвокат Особа 2 у своїх поясненнях адвокат заперечує проти скарги та зазначає, що XX.XX.XXXX вона взагалі не спілкувалася особисто з Особою 1, та стверджує що поза межами судового процесу у зазначений день мала лише приватну розмову з адвокатом скаржниці – Особа 4. Щодо присутності скаржниці Особи 1 під час цієї бесіди адвокат свідчить що скаржниця знаходилася на відстані від адвокатів та не могла чути зміст розмови між адвокатами.

Також адвокат висловлює свою думку про те, що адвокатом Особою 4 допущено непорозуміння щодо комунікації з її клієнтом, якою є скаржниця, та вважає що Особа 4 передала неналежну інформацію скаржниці.

Додатково у свої поясненнях адвокат Особа 2 висловила сумніви щодо того факту, чи дійсно безпосередньо скаржницею складено скаргу або третьою особою.

За змістом пояснень адвокатом наведено докладний опис обставин цивільних спорів, які відбуваються між скаржницею та клієнтом Особою 2 та зазначено, що скаржницею неправильно розуміються обставини цивільної справи, а саме процесуальні складові процесу та дії щодо оскарження адвокатом ухвал суду. Особа 2 впевнена, що вона, як адвокат, діє в інтересах свого клієнта Особи 3 та виключно на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та з суворим дотриманням вимог процесуального законодавства.

3 огляду на зазначене, адвокат вважає, що скарга є необґрунтованою та безпідставною та метою подання скарги було здійснення на неї, як на адвоката, психологічного тиску під час надання юридичних послуг її клієнту Особі 3 у цивільних справах № XX-XXXX та № XX-XXXX, що є неприпустимим та не узгоджується з приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

До пояснень адвоката додані: копія адвокатського досьє за справою № XX-XXXX; копія адвокатського досьє за справою № XX-XXXX, пояснення Особи 3.

 

Виклад встановлених обставин.

Палатою встановлено, що згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України  робоче місце адвоката Особи 2 знаходиться за адресою: Інформація 1, адреса індивідуальної адвокатської діяльності зазначена згідно реєстру також Інформація 1.

Між адвокатом Особою 2 та громадянином Особою 3, укладено договір про надання правової допомоги стосовно представництва Особи 3 у якості Відповідача за справою № XX-XXXX за позовом Особи 1 про визнання майна особистою приватною власністю, витребування майна з чужого незаконного володіння, а також представництва інтересів особи 3 у якості позивача за справою № XX-XXXX за позовом до Особи 1 про визнання нерухомого майна об’єктом права спільної сумісної власності власності, поділ майна подружжя, виплату компенсацій.

Скаржник Особа 1 у зазначених справах виступає відповідно – позивачем та Відповідачем. Інтереси Особи 1 у обох зазначених справах представляє адвокат Особа 4.

Ухвалою N міськрайонного суду від 30.11.2020 р. за справою № XX-XXXX було зупинено провадження за справою на підставі заяви представника Відповідача Особи 1 у зв’язку з неможливістю розгляду цієї заяви до вирішення іншої справи за позовом Особи 1 до Особи 3.

XX.XX.XXXX провадження за справою № XX-XXXX відновлено для розгляду заяви про забезпечення доказів, а XX.XX.XXXX ухвалою N міськрайонного суду провадження за справою № XX-XXXX знову було зупинено у зв’язку з неможливістю розгляду цієї заяви до вирішення іншої справи за позовом Особи 1.

XX.XX.XXXX у N міськрайонному суді відбувалося засідання за справою № XX-XXXX за справою за позовом Особи 3 до Особи 1, у якому брали участь представник позивача адвокат Особа 2, представник Відповідача Особа 4 та Відповідач Особа 1. Після закінчення судового засідання відбулась бесіда між сторонами процесу. Зазначена бесіда була приватного характеру, тобто відбулася поза межами судового засідання.

Відповідно до змісту скарги Особа 1 зазначає, що така бесіда відбувалася між нею та адвокатом Особою 2., та саме під час неї мало місце образливе висловлювання адвоката, спрямоване на адресу Особи 1. Проте, за змістом наданих адвокатом Особою 2 пояснень остання стверджує, що бесіда мала місце лише між нею та адвокатом  Особою 4, та зміст бесіди не міг бути відомий Особі 1.

В матеріалах справи відсутні будь-які докази щодо складу учасників бесіди та будь-які матеріали, які свідчать про зміст бесіди, яка відбувалася поза межами судового засідання.

Адвокатом Особою 2 подано апеляційну скаргу до N апеляційного суду на ухвалу від XX.XX.XXXX за справою № XX-XXXX про зупинення провадження у справі та окремо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду від XX.XX.XXXX На момент розгляду матеріалів дисциплінарного провадження Постановою N апеляційного суду від XX.XX.XXXX за справою № XX-XXXX скасовано ухвалу N міськрайонного суду від XX.XX.XXXX про зупинення провадження у справі та справу направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Скаржницею до скарги, окрім інших додатків, додані копії ухвал N міськрайонного суду, а саме: від XX.XX.XXXX за справою № XX-XXXX, від XX.XX.XXXX за справою № XX-XXXX, від XX.XX.XXXX за справою № XX-XXXX, зі змісту зазначених ухвал вбачається, що вони стосуються суті обставин, описаних у скарзі дій адвоката, якими, на думку скаржниці, порушуються Правила адвокатської етики.

 

Нормативно-правові акти  які підлягають застосуванню:

 

Згідно статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку.

Згідно норм статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гарантіями адвокатської діяльності (поміж іншими) є заборона будь-яких втручань і перешкод здійсненню адвокатської діяльності; гарантування адвокату рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості; заборона втручання у правову позицію адвоката.

Статтею 36 Закону України ««Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Статтею 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Статтею 6 Правил адвокатської етики встановлено, що  специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта.

Статтею 42 Правил адвокатської етики встановлено, що представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Статтею 70 Правил адвокатської етики встановлено обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката.

Статтею 12 Цивільного Процесуального Кодексу України встановлено, що суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість,  запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов’язків.

Стаття 44 Цивільного Процесуального Кодексу України встановлює, що учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню цивільного судочинства.

Частина 4 статті 44 Цивільного Процесуального Кодексу України встановлює, що суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА:

Скаржник у якості підстави своєї скарги посилається на скоєння адвокатом дисциплінарного проступку адвоката в частині порушення Правил адвокатської етики. До складу порушень, які на думку скаржниці, скоєні адвокатом, включено два порушення: некоректна поведінка, яка зі слів скаржниці проявилася у здійсненні вислову образливого характеру, та здійснення адвокатом дій щодо затягування судового процесу шляхом подання апеляційних скарг.

Описуючи характер та зміст скоєного порушення, в частині некоректної поведінки скаржник посилається на статтю 45 Правил адвокатської етики, зокрема в частині, що стосується «обов’язку адвоката у відносинах з іншими учасниками процесу: – бути стриманим і коректним; – реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; – бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.»

На доведення факту здійснення адвокатом Особою 2 дій, що свідчать про порушення адвокатом Правил адвокатської етики щодо некоректності поведінки, скаржниця за змістом скарги цитує висловлювання образливого характеру. Авторство зазначеного висловлювання скаржниця приписує адвокату. Втім, на підтвердження своїх слів скаржниця наводить припущення щодо ймовірності їх підтвердження адвокатом, яка представляє безпосередньо у судових процесах її інтереси – Особою 4. При цьому скаржниця стверджує, що адвокат Особа 4 нібито була присутня XX.XX.XXXX під час розмови скаржниці з адвокатом Особою 2. Інших доказів висловлювання адвокатом Особою 2 слів образливого характеру Особою 1 не надається.

Позиція адвоката, висловлена за змістом пояснень, повністю суперечить твердженням скаржниці та ставить під сумнів зміст бесіди, яка мала місце XX.XX.XXXX, та взагалі факт наявності бесіди між скаржницею та адвокатом Особою 2.

 

Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладено на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката, тобто на скаржника. На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) повинен надати докази, а в разі неможливості – зазначити докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.

Законодавство не містить обов’язку дисциплінарної палати щодо збирання доказів, які має надавати скаржник на доведення вчинення дисциплінарного проступку адвокатом. При цьому у поточній справі скаржницею ані за змістом скарги, ані іншими клопотаннями не зазначалося будь-яких клопотань до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо витребування доказів та підстави неможливості їх надання скаржницею особисто.

У випадку коли відсутні прямі докази скоєння дисциплінарного проступку, а матеріали справи містять лише посилання на ймовірність доведення такої обставини, усі сумніви щодо вини адвоката повинні тлумачитися на його користь. Така позиція підтверджується частиною 4 статті 70 Правил адвокатської етики, якою саме визначено: «Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь».

Отже факт нестриманої та некоректної поведінки адвоката шляхом висловлювання образливого характеру, направленого до скаржниці як учасниці процесу поза межами судового процесу, не підтверджено матеріалами дисциплінарного провадження.

 

Палатою з метою перевірки доводу скарги про наявність ознак затягування судового процесу адвокатом Особою 2 здійснено докладну перевірку змісту ухвал суду за справами № XX-XXXX та № XX-XXXX, копії яких подано скаржницею та адвокатом, та зміст апеляційної скарги адвоката та Постанови апеляційного суду від XX.XX.XXXX.

За наслідками вивчення наданих скаржницею та адвокатом копій процесуальних документів не вбачається наявності ознак зловживання адвокатом процесуальними правами, адже оскарження ухвали про зупинення провадження за справою передбачено нормами процесуального законодавства, тобто є правом сторони цивільного процесу. При цьому у випадку здійснення дій щодо зловживання процесуальними правами стороною процесу та використання процесуальних прав стороною усупереч нормам чинного законодавства обов’язок застосування заходів впливу на сторону процесу прямо передбачено законом як обов’язок  суду.

Взагалі, як вбачається зі змісту вивчених матеріалів судових справ, апеляційна скарга адвоката була задоволена апеляційною інстанцією, та така обставина прямо спростовує доводи скарги про те, що адвокат діяла усупереч нормам чинного законодавства.

Щодо висловленого за змістом скарги сумніву скаржниці стосовно професійних навичок адвоката Особи 2, палата зазначає відсутність у матеріалах справи будь-яких доказів, які б давали підстави перевіряти професійність адвоката, більш того надані скаржницею та адвокатом матеріали підтверджують належний рівень фахових знань та вміння їх застосовувати у межах зазначених цивільних процесів.

 

Беручи до уваги усі вищезазначені факти, а також оцінивши доводи звернення, дослідивши матеріали перевірки, довідку, складену за результатами перевірки даного звернення, палата дійшла висновку, що скаржницею не доведено, що адвокатом Особою 2 здійснені дії, які мають ознаки дисциплінарних проступків, передбачених частиною 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата дійшла висновку, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата КДКА Донецької області, –

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особи 2, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане XX.XX.XXXX Радою адвокатів Донецької області.

 

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                                             І.І.  Гавриш

Секретар   дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                                              О.В. Губенко