Провадження №25

РІШЕННЯ

 

06 травня 2021 року                                                                                                  м. Краматорськ

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати: Голови палати Гавриш І.І., членів палати: Губенко О.В.,                   Конюшенко І.Д.,  Лісової Д.О., Марченко  С.Д., Романець В.В., Скокіна Л.Л., Турченко О.В., за участю Голови КДКА Донецької області Коростеліної Т.Ю.,

розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа 1 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане XX.XX.XXXX, видане Донецькою обласною КДКА  на підставі рішення №XX від XX.XX.XXXX), за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заслухавши повідомлення члена  дисциплінарної палати КДКА Донецької області Гавриш І.І. про результати перевірки,-

ВСТАНОВИЛА:

              Процедура розгляду скарги.

XX.XX.XXXX  на адресу  дисциплінарної палати КДКА Донецької області надійшло подання Ради адвокатів Донецької області про  притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності  у вигляді зупинення  права на заняття адвокатською діяльністю відносно адвоката Особа 1, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX, видане XX.XX.XXXX року Донецькою обласною КДКА  на підставі рішення № XX  від XX.XX.XXXX.

XX.XX.XXXX  Голова дисциплінарної палати КДКА Донецької області   Гавриш І.І.  доручила  собі, як члену дисциплінарної палати, провести перевірку  відомостей, викладених у поданні Ради адвокатів Донецької області.

Член   дисциплінарної палати  КДКА  Гавриш І.І. звернулася до  адвоката  Особа 1  з повідомленням  № XXX від XX.XX.XXXX про проведення  щодо нього перевірки  для отримання  письмового  пояснення по суті порушених питань.

На адресу КДКА  Донецької області  письмові  пояснення   адвоката не надійшли.

XX.XX.XXXX  член дисциплінарної палати КДКА Донецької області  подав на розгляд  дисциплінарної палати КДКА Донецької області  подання Ради адвокатів Донецької області про  притягнення  адвоката до дисциплінарної відповідальності  за дисциплінарний проступок, довідку  та всі матеріали перевірки.

XX.XX.XXXX Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Донецької області  за результатами розгляду подання Ради адвокатів Донецької області було прийнято рішення  – порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа 1 за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п.3 ч. 2 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме ознаки порушення ч.2 ст. 12 , ч. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики. Справу призначено  до розгляду на XX.XX.XXXX. Вихідним листом  № XXX від XX.XX.XXXX на поштову адресу адвоката Особа 1, яка зазначена в даних ЄРАУ, була надіслана копія рішення ДП КДКА Донецької області про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.

XX.XX.XXXX адвокат Особа 1 на засідання дисциплінарної палати не з’явився, направлені йому листи не отримав, зв’язатися за номером телефону, вказаному в профайлі в ЄРАУ, також не вдалося. У зв’язку із зазначеним, ДП КДКА Донецької області було прийнято рішення: відкласти розгляд дисциплінарної справи № XX за поданням Ради адвокатів Донецької області відносно адвоката Особа 1 у зв’язку з неявкою адвоката та призначити розгляд справи на XX.XX.XXXX.

Адвоката  Особа 1 було повідомлено про перенесення розгляду дисциплінарної справи, листом за вих.№ XXX від XX.XX.XXXX на поштову адресу, зазначену в даних ЄРАУ.

На засідання дисциплінарної палати XX.XX.XXXX адвокат особа 1 не з’явився.

 

Виклад позицій та доводів учасників  дисциплінарного провадження.

У поданні Ради адвокатів Донецької області зазначено, що адвокатом Особа 1 не сплачені на поточний рахунок Ради адвокатів Донецької області  щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а саме:

 • за 2014 рік – 852,60 грн.;
 • за 2015 рік – 852,60 грн.;
 • за 2016 рік – 964,60 грн.;
 • за 2017 рік – 1120,00 грн.;
 • за 2018 рік – 1233,40 грн.;
 • за 2019 рік – 1344,70 грн;
 • за 2020 рік – 1471,40 грн.

Таким чином, на думку заявника, в діях адвоката Особа 1 прослідковується систематичність порушення Правил адвокатської етики, а  саме ст. 12, яка зобов’язує адвоката виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції: адвокат не сплатив щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014; 2015; 2016;2017;2018; 2019; 2020 роки. Про необхідність погашення боргів зі сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до 15.12.2020 року, адвокати регіону були попереджені оголошенням, розміщеним 28.11.2020 року на сайті Ради адвокатів Донецької області із додаванням списку боржників, які знаходяться в мережі Інтернет на сторінці https://sa.dn.ua/poperedzhennya-pro-neobkhidnist-splat/#more-3479.

XX.XX.XXXX та XX.XX.XXXX відбулися засідання Ради адвокатів Донецької області, на яких було вирішено направити  матеріали стосовно адвокатів Донецької області, якими систематично не сплачені внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування протягом 2014 – 2020 років до КДКА Донецької області для вирішення питання про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

Рада адвокатів Донецької області посилається на рішення Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який у постанові № XX.XX.XXXX від XX.XX.XXXX дійшов правового висновку, що хоч Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить поняття «триваюче порушення», проте триваючим визначаються порушення, які, почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності.

На думку Ради адвокатів Донецької області в діях адвоката  прослідковується систематичність порушення Правил адвокатської етики, а  саме ст. 12, яка зобов’язує адвоката виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції

Рада адвокатів Донецької області просить прийняти рішення  про порушення дисциплінарної справи, притягнути адвоката Особа 1 до дисциплінарної відповідальності  та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Разом із поданням надані наступні документи: копія відомостей ЄРАУ; довідка про розмір заборгованості зі сплати щорічних  внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; копії подання та додатків для вручення адвокату.

Адвокат Особа 1 письмових пояснень з приводу обставин, викладених в поданні Ради адвокатів Донецької області, не надав. Усно в телефонній розмові повідомив, що у XXXX подавав заяву до Ради адвокатів Донецької області про зупинення адвокатської діяльності, оскільки фактично не займається адвокатською діяльністю.  Підтвердження щодо подання заяви не надіслав.

 

 

Виклад  встановлених обставин.

Адвокат  Особа 1 займається індивідуальною адвокатською діяльністю та має  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX., видане 14.05.2008року, видане Донецькою обласною КДКА  на підставі рішення №43 від 14.05.2008 року. Право на заняття адвокатською діяльністю у період з 2014 по 2021рр. не зупинялося.

Відповідно до даних ЄРАУ адреса робочого місця адвоката: Інформація 1. Така сама адреса вказана , як адреса індивідуальної адвокатської  діяльності.

 

З довідки,  наданої Радою адвокатів Донецької області разом з поданням, вбачається, що адвокатом Особою 1  не сплачені на поточний рахунок Ради адвокатів Донецької області  щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а саме:

 • за 2014 рік – 852,60 грн.;
 • за 2015 рік – 852,60 грн.;
 • за 2016 рік – 964,60 грн.;
 • за 2017 рік – 1120,00 грн.;
 • за 2018 рік – 1233,40 грн.;
 • за 2019 рік – 1344,70 грн;
 • за 2020 рік – 1471,40 грн.

В якості доказів адвокат Особою 1 не надав жодних документів та  письмових пояснень. В даних ЄРАУ відомості щодо зупинення адвокатської діяльності адвоката Особи 1, відсутні.

Раніше, адвокат Особа 1 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX від XX.XX.XXXX, видане Донецькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності не притягувався.

 

 

Нормативно-правові акти  які підлягають застосуванню:

Відповідно до статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно – дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно із статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  підставою для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Ч. 2 ст.3 34 Закону передбачає:

«Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.»

Правила адвокатської етики затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року (далі – Правила).

Відповідно до статті 1 норми Правил не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують його.

Згідно із статтею 2 дія Правил поширюється на всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами; на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально – публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії; всіх адвокатів України, адвокатів іноземних держав, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку; адвокатів – членів органів адвокатського самоврядування, помічників та стажистів адвокатів, інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) у частині, яка застосовна до їх діяльності; відносини що виникли або існують після їх прийняття.

Абзацом 2 статті 12 Правил визначено, що адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку.

За приписами абзацу першого статті 65  Правил, адвокат зобов’язаний виконувати рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до абзацу першого статті 66 Правил, за порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також рішенням З’їзду, актами Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України.

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України.

За приписами частин першої та сьомої статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вищим органом адвокатського самоврядування України є з’їзд адвокатів України. З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

XX.XX.XXXX Установчий З’їзд адвокатів України встановив обов’язок адвокатів сплачувати щорічні внески. Також З’їзд рекомендував Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Рішенням ІІІ З’їзду адвокатів України від XX.XX.XXXX визначено: «Вважати загальні види дисциплінарних стягнень, передбачені статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» такими, що застосовуються до адвокатів, які не виконують рішення вищих органів адвокатського самоврядування щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в тому числі можуть розцінюватися як грубе порушення Правил адвокатської етики».

Частиною першою статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  визначено, що у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.

Рада адвокатів України, зокрема, забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України; встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  та визначено напрями їх використання) (пункти 3 та 6 частини четвертої статті 55 Закону).

Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакція), затверджене рішенням Ради адвокатів України № 4 від 03 лютого 2017 року (далі – Положення про внески).

Преамбула Положення про внески визначає порядок сплати, розподілу та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в структурі Національної асоціації адвокатів України відповідно до положень Закону № 5076-VІ.

Згідно з пунктом 2.1 сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів Національної асоціації адвокатів України є професійним обов’язком кожного адвоката.

Адвокати України сплачують встановлений розмір щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими відповідно до пункту 2.13 цього Положення, згідно наступного розподілу: шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; шляхом перерахування 30% встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України. (п.2.2 Положення).

Відповідно до п. 1.2 Положення Розмір внесків визначається відповідно до положень статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», актів НААУ, Ради адвокатів України.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року.  ( в редакції з 20.12.2016р.; до цього  « у розмірі 1 мінімальної заробітної плати»)

Розмір щорічного внеску у 2020 році встановлено Рішенням Ради адвокатів України від 13.12.2019р. №166, в якому зазначено: «  щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування сплачується адвокатом у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року, у визначений Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування строк». Ідентичні рішення щодо встановлення розміру щорічного внеску, якій дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  , були прийняті Радою адвокатів України  13.12.2018 р. за № 216 про встановлення розміру щорічного внеску у 2019 році; 15.12.2017р. за № 283 про встановлення розміру щорічного внеску у 2018. Рішенням РАУ від 16.12.2016 р. за №291 про встановлення розміру щорічного внеску у 2017 році у розмірі 1 (однієї) мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої станом на 31 грудня 2016 року.

Пунктом 2.5 Положення передбачено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

Відповідно до пункту 2.16 Положень порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків адвокатів вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.

Згідно з пунктом 2.18 Положення у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

До прийняття нової редакції Положення  про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № X від XX.XX.XXXX, діяла редакція Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затверджена рішенням РАУ № XX від XX.XX.XXXX, редакції яких у вище перелічених пунктах є ідентичними.

Приписами частини першої статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  встановлено, що рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими для виконання всіма адвокатами.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Частиною2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі:

 1. повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку;
 2. порушення адвокатом вимог щодо несумісності;
 3. систематичного або грубого порушення правил адвокатської етики.

 

Мотиви та висновки ДП КДКА:

         Аналізуючи матеріали перевірки, дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність в діях адвоката Особи 1  порушень вимог  Правил адвокатської етики.

Рада адвокатів Донецької області посилається на невиконання  адвокатом Особою 1 своїх обов’язків по сплаті щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування та невиконання рішень органів адвокатського самоврядування з цього приводу.

Адвокат Особа 1 не надав письмових пояснень. Відповідно до п.26 Положення «Про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність» у разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами. Усні пояснення адвоката Особи 1 не спростовують обставини щодо несплати щорічних внесків,  що викладені в Поданні Ради адвокатів Донецької області. Посилання адвоката Особи 1 на те, що він не займався адвокатською діяльністю спростовується відсутністю запису про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю у даних ЄРАУ відносно нього.

 

Матеріали справи містять довідку, що надана  Радою адвокатів Донецької області разом з поданням,  з якої вбачається, що адвокатом Особою 1  не сплачені на поточний рахунок Ради адвокатів Донецької області  щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за XXXX- XXXX

Тобто матеріали справи містять докази порушення адвокатом Особою 1 вимог ч. 1 ст. 57 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Адвокат Особа 1 не сплатив на поточний рахунок Ради адвокатів  Донецької області щорічні внески за 2014 рік -852,60 грн., за 2015 рік -852,60 грн., за 2016 рік -964,60 грн., за 2017 рік -1120,00 грн., за 2018 рік -1233,40 грн., за 2019 рік-1344,70 грн., за 2020 рік – 1471,40 грн. на  забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що складає 70 %  від встановленого розміру щорічного внеску за кожен вказаний рік, які повинні бути сплачені на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону.

Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області дійшла висновку, що  адвокат Особа 1  вчинив дисциплінарний проступок, передбачений  п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушив вимоги ч.2 ст. 12 , ч. 1 ст. 65 Правил адвокатської етики.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Разом з тим, пунктом 2.18 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування передбачено, що у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Несплата щорічного внеску є триваючим правопорушенням. За загальним правилом до таких відносяться правопорушення, які почавшись з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов`язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов`язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином. Відсутність у Законі поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності. Такого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові від XX.XX.XXXX у справі №XX.XX.XXXX

Виходячи з цього, строк притягнення до дисциплінарної відповідальності (відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону) не може сплинути у разі невиконання адвокатом обов’язку щодо сплати внесків за попередні роки, оскільки таке правопорушення здійснюються безперервно.

Адвокат Особа 1 не сплачував  внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування починаючи  з XXXX.

Дії адвоката Особу 1 розцінюються Дисциплінарною палатою КДКА Донецької області, як грубе порушення Правил адвокатської етики.

Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката Особу 1, дисциплінарна палата КДКА Донецької області вважає за необхідне накласти на адвоката Особу 1 дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Керуючись ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата КДКА Донецької області, –

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Притягнути адвоката Особу 1 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX від XX.XX.XXXX р., видане Донецькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п.3 ч.2 ст. 34 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
 2. Застосувати до адвоката Особу 1 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX від XX.XX.XXXX, видане Донецькою обласною КДКА) дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців;

 

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» , адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова КДКА Донецької

області                                                                      /підпис/                             Т.Ю.Коростеліна

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                               І.І.  Гавриш

Секретар   дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                               О.В. Губенко