Провадження №111

 

РІШЕННЯ

 

м. Краматорськ                                                                                                    05 серпня  2021 року

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області у складі членів дисциплінарної палати:

Головуючої –         Гавриш І.І.

членів палати:        Губенко О.В.

Ільющенка Ю.А.

Конюшенко І.Д.

Лісової Д.О.

Марченко С.Д.

Скокіна Л.Л.

Турченко О.В.

Романець В.В

 

розглянувши у відкритому засіданні скаргу  Особи 1 на дії  адвоката Особа 2, довідку та матеріали перевірки  відносно  адвоката Особа 2, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XX  видане XX.XX.XXXX року Радою адвокатів Донецької області на підставі рішення № X від XX.XX.XXXX року,

ВСТАНОВИЛА:

 

Процедура розгляду справи

XX.XX.XXXX року на адресу КДКА Донецької області надійшла скарга Особи 1 на дії  адвоката Особа 2.

XX.XX.XXXX року Головою дисциплінарної палати КДКА Донецької області Гавриш І.І. доручено провести перевірку відомостей, викладених у скарзі члену дисциплінарної палати Конюшенко І.Д.

XX.XX.XXXX року, вихідним № 513 член дисциплінарної палати КДКА Донецької області звернувся до адвоката Особи 2 з повідомленням про проведення  щодо нього перевірки для отримання письмових пояснень по суті порушених питань;

XX.XX.XXXX року на адресу КДКА Донецької області надійшли письмові пояснення адвоката з додатками;

XX.XX.XXXX року член дисциплінарної палати КДКА Донецької області подала на розгляд дисциплінарної палати КДКА Донецької області скаргу Особи 1 про дисциплінарний проступок адвоката, довідку та всі матеріали перевірки.

Виклад позицій та доводів учасників дисциплінарного провадження

В скарзі Особа 1 зазначає  що, починаючи з 2019 року, адвокат Особа 2 надає правову допомогу Особі 3, XX.XX.XXXX року народження, яка проживає в м. інформація 1 Донецької області та є її колишньою свекрухою.

Зазначає, що в період з 1995 до 2014 року вона, її покійний чоловік Особа 4, двоє спільних дітей та з Особою 3 проживали разом в квартирі в м. інформація 1.

Після смерті чоловіка скаржниця звернулась до суду з позовом про поділ майна  подружжя (справа № XX.XX.XXXX).

Брат її покійного чоловіка –Особи 4, звʼязався з колишнім бізнес-партнером її чоловіка – Особа 2, який є адвокатом.

Адвокат Особа 2, на її думку, скористався безпорадним станом Особи 3, якій наразі 81 рік  та в неї знижена здатність адекватно оцінювати дійсність, розробив стратегію заволодіння майном. Користуючись тим, що Особа 3 є однією зі спадкоємців померлого Особи 4, адвокат Особа 2 без відома та без доручень від Особи 3 представляє її інтереси та готує процесуальні документи.

Так адвокат Особа 2 представляє інтереси Особи 3 в N апеляційному суді під час розгляду апеляційної скарги Особи 3 на рішення N  райсуду по справі  № XX.XX.XXXX.

Скаржниця Особа 1 має сумніви щодо справжності підпису в апеляційній скарзі  від імені Особи 3, підпис відрізняється від підпису в паспорті її колишньої свекрухи.

Також адвокат Особа 2 представляє інтереси Особи 3 у N райсуді N  за її позовом до «ООО» про визнання  недійсним рішення загальних зборів та скасування реєстраційних дій. На думку скаржниці, підпис в позовній заяві відрізняється від відомого їй підпису Особи 3.

Скаржниця впевнена, що Особа 3 не давала адвокату Особі 2 доручень представляти її інтереси в N апеляційному суді та N райсуді через свій стан фізичний та психо-емоційний стан. Адвокат Особа 2 заперечує проти клопотань про безпосередній виклик позивачки в судове засідання, посилається на її похилий вік, неможливість транспортування та небажання особисто брати участь у розгляді справи.

На думку скаржниці Особи 1, є підстави вважати, що Особу 3 використовують як засіб тиску на її родичів з метою отримання фінансової вигоди, ігноруючи її вразливий стан та безпорадність, тому вона вважає за необхідне повідомити КДКА Донецької області про грубе порушення  адвокатом Особою 2 Правил адвокатської етики, яке полягає у порушенні принципу верховенства права, відсутності належного  захисту представництва прав та законних інтересів клієнта, відсутності  врахування адвокатом зниженої здатності клієнтів адекватно оцінювати дійсність.

Просить притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Особу 2 на підставі порушення ним Правил адвокатської етики та неналежного виконання ним своїх професійних обовʼязків.

До скарги додані: копія апеляційної скарги, копія позовної заяви від імені Особи 3, копія паспорту Особи 3, копія заяви про прийняття спадщини.

 

У своїх письмових поясненнях адвокат Особа 2  зазначив, що, ним дійсно надається правнича допомога  Особі 3 за договором №X від XX.XX.XXXX та №X від XX.XX.XXXX року. За даними договорами він  представляв інтереси в N  апеляційному суді та N райсуді відповідно.

Заперечую, що скаржниця спільно проживала з Особою 3 в інформація 1.

Про розбіжність інтересів  між Особою 1 та Особою 3 свідчить судова справа № XX.XX.XXXX, позивачем в якій є сама Особа 1, Інша справа  № XX.XX.XXXX інтересів Особи 1 не стосується.

Погоджується, що за віком Особи 3 потребує допомоги і не лише правової. На неї було скоєно напад невстановленої особи, яка спричинила тілесні ушкодження середньої тяжкості, саме з цим повʼязано погіршення стану здоровʼя та відвідання її працівниками швидкої допомоги. Щодо приїзду поліції, то це пов’язано з проведенням обшуку у квартирі , де мешкає Особа 3саме за заявою Особи 1.

До пояснень додані копії договорів № X та № X про надання правничої допомоги.

 

Виклад встановлених обставин

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів  України, адвокат Особа 2  здійснює адвокатську діяльність у формі Адвокатського обʼєднання  «ІІІ» за адресою  інформація 2. Обліковується за Радою адвокатів Донецької області, має свідоцтво про право займатись адвокатською діяльність № XXXX, видане XX.XX.XXXX року  Радою адвокатів Донецької області на підставі рішення № X від XX.XX.XXXX року.

Адвокатом Особа 2 надавалась правнича допомога Особі 3  за двома договорами, укладеними  нею з АО «інформація 4».

На підставі договору  № X від XX.XX.XXXX року адвокат Особа 2 представляв інтереси  Особи 3 під час розгляду N апеляційним судом цивільної справи № XX.XX.XXXX за апеляційною скаргою відповідачки Особи 3 на рішення N районного суду від XX.XX.XXXX року.

На підставі договору № X від XX.XX.XXXX року адвокат Особа 2 представляв інтереси Особи 3 в N райсуді по справі № XX.XX.XXXX за позовом Особи 3 до ТОВ «інформація 3».

По кожній з цих справ судами  прийняті процесуальні рішення, які набрали законної сили.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

    Стаття 26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:  1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

Стаття 27 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  : Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.

Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

Стаття 28 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:   Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги

  1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;

3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

    Ст. 37 Правил адвокатської етики: Недієздатність (обмежена, часткова дієздатність) клієнта, або його фактично знижена здатність адекватно оцінювати дійсність, сама по собі не може бути підставою, що виправдовує невиконання (неналежне виконання) адвокатом своїх професійних обов’язків стосовно такого клієнта.

Якщо через вік, психічне захворювання, інші об’єктивні причини у клієнта знижена можливість приймати виважені рішення, пов’язані зі змістом доручення, адвокат повинен намагатися підтримувати з ним нормальні стосунки, що відповідають вимогам Правил.

П. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, виконувати обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно – дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно із статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  підставою для притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

П. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, виконувати обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Відповідно до п.17  частини першої ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

Мотиви та висновки ДП КДКА

Аналізуючи матеріали перевірки дисциплінарна палата дійшла висновку про відсутність  в діях адвоката Особи 2 ознак дисциплінарного правопорушення.

З матеріалів перевірки вбачається, що відсутні будь-які докази на підтвердження фактів, викладених у скарзі Особи 1 а саме що адвокат Особа 2 представляв інтереси Особи 3  без її відома та доручень. В матеріалах перевірки наявні  договори, які укладались Особою 3 з Адвокатським обʼєднанням «ААА», в яких мається підпис «Клієнта».

Визначення справжності  підпису в договорі виходить за межі повноважень дисциплінарної палати.

Оскільки Особа 3 не визнана недієздатною особою, то вона мала право самостійно укладати договори про надання їй правничої допомоги. Скарг з боку самої Особи 3 щодо виконання адвокатом Особою 2 представництва її інтересів до КДКА Донецької області не надходило.

Скаржницею Особою 1 не надано доказів неналежного виконання адвокатом Особою 2  своїх професійних обов’язків або  порушення ним Правил адвокатської етики.

Також у дисциплінарної палати відсутні підстави вважати, що адвокат Особа 2 діяв проти інтересів Особи 3, або використовував її як засіб тиску на інших осіб з метою отримання фінансової вигоди.

Дії адвоката особи 2 узгоджуються з нормами, які регулюють діяльність адвоката під час надання ним правничої допомоги.

Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги, передбачені ст. 28 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з Особою 3 відсутні.

Дисциплінарна палата, оцінивши зміст скарги Особи 1, довідку  члена палати, який проводив перевірку, дослідивши матеріали перевірки, приходить до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особи 2.

Відповідно до п. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженим  рішенням Ради адвокатів України від «30» серпня 2014 року № 120 з наступними змінами,  дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата КДКА Донецької області, –

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особи 2 який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № XXXX видане XX.XX.XXXX року Радою адвокатів Донецької області на підставі рішення № X від XX.XX.XXXX року.

 

Відповідно до ч.3 ст.39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                                              І.І.  Гавриш

Секретар   дисциплінарної палати

КДКА Донецької області                                        /підпис/                                                  О.В. Губенко