Для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

examinationРішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

 

 

Якщо Ви хочете здати кваліфікаційний іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 

 1. Обрати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем проживання;
 2. Скласти заяву в довільній формі про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності наданих відомостей і надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
 3. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачений Порядком допуску до складання кваліфікаційного іспиту для отримання права на заняття адвокатською дельностью в Україні і надати його у відповідну КДКА. В даний пакет документів входить:
  • Нотаріально посвідчена копія диплома про вищу юридичну освіту;
  • Нотаріально посвідчена копія трудової книжки (або засвідчена за місцем роботи) підтверджує юридичний стаж роботи, який, на момент подачі документів, повинен становити не менше двох років;
  • Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду;
  • Довідка про судимість (відсутність судимості);
  • Медична довідка встановленого зразка (форма №122-2 / 0) для прийому на роботу;
 4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складання кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА термін, або не пізніше дня перед датою складання кваліфікаційного іспиту, внести плату за складання кваліфікаційного іспиту, яка становить 3 прожиткових мінімуми встановлених в Україні на день подачі заяви про складання іспиту. При цьому на розрахунковий рахунок КДКА Донецької області вноситься 80% від необхідної суми, 20% від суми вноситься на розрахунковий рахунок ВКДКА (Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України).

 

Реквізити для оплати кваліфікаційного іспиту в КДКА Донецької області