vnesky

До уваги адвокатів що мають заборгованість зі сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування!

Радою адвокатів Донецької області готуються подання до КДКА Донецької області у яких ініціюється питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатів регіону які не виконують рішення органів адвокатського самоврядування чим порушують Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування що затверджене рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16.02.2013 р., із змінами та доповненнями.

 

В порядку статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення перевірки відомостей викладених у поданнях буде проводитися членами дисциплінарної палати регіону. Адвоката буде повідомлено про надходження відповідного подання та запропоновано надати письмові пояснення по суті порушених питань.

 

За результатами перевірки відомостей, у разі відсутності у адвоката поважних причин з несплати внесків, членом дисциплінарної палати регіону буде складатися довідка із підсумковим висновком про наявність ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення відносно даного адвоката дисциплінарної справи.

 

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду та довідка члена дисциплінарної палати КДКА регіону, складена за результатами перевірки, будуть направлятися адвокату за адресою зазначеною в ЄРАУ.

 

За результатом розгляду подання, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА на своєму засіданні буде приймати відповідне рішення.

 

При цьому факт не сплати, у встановлені строки, адвокатом щорічних внесків за декілька періодів, може бути розцінено  як систематичне порушення правил адвокатської етики що є підставою для застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 

Окрему увагу звертаємо адвокатів регіону, які не виконують рішення органів адвокатського самоврядування та є керівниками стажування!

 

Так, відповідно до п. 7.4 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 6 від 03.02.2017 року, із змінами та доповненнями, не  може бути керівником стажування адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено. У разі виникнення таких обставин під час здійснення ним керівництва стажуванням рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомляє особу, яка проходила стажування в адвоката, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено, про необхідність обрання іншого керівника стажування.

 

Рада адвокатів Донецької області  закликає адвокатів Донецької області погасити борги зі сплати адвокатських внесків на  забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, оскільки це перешкоджає належному функціонуванню органів адвокатського самоврядування – Національної асоціації адвокатів України та  Ради адвокатів Донецької області.

 

При цьому розміщуємо вибірку стану сплати адвокатами Донецької області щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, та наголошуємо про необхідність погашення боргів зі сплати внесків до 01 вересня 2019 року.